Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Naše zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 24. října 2023.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vygenerovány pomocí šablony TermsFeed GDPR Privacy Policy Template.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • "Účet" znamená jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo jejím částem.

 • "Společnost" (v této smlouvě označovaná jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") odkazuje na společnost YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER.

  Pro účely GDPR je Společnost správcem údajů.

 • "Země" označuje Itálii.

 • "Soubory cookie" jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují mimo jiné údaje o historii Vašeho prohlížení na těchto webových stránkách.

 • "Správcem údajů" se pro účely GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) rozumí Společnost jako právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 • "Zařízením" se rozumí jakékoli zařízení, které může přistupovat ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

 • "Osobní údaje" jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

  Pro účely GDPR se Osobními údaji rozumí jakékoli informace, které se vás týkají, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro vaši fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

 • "Služba" označuje Webové stránky.

 • "Poskytovatel služby" znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Jedná se o společnosti nebo fyzické osoby třetích stran, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.
  Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele údajů.

 • "Údaje o používání" se vztahují na automaticky shromažďované údaje, které jsou generovány buď používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

 • "Webové stránky" odkazují na službu YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, která je přístupná z adresy https://www.drones-spare-parts.com.

 • "Vy" znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jiný právní subjekt, jehož jménem takový jednotlivec přistupuje ke Službě nebo ji používá.

  Podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) můžete být označováni jako subjekt údajů nebo jako uživatel, protože jste fyzická osoba, která Službu používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

 • e-mailovou adresu

 • Jméno a příjmení

 • Telefonní číslo

 • Adresa, stát, provincie, PSČ/poštovní směrovací číslo, město

 • Údaje o používání

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor Vašeho mobilního zařízení, IP adresu Vašeho mobilního zařízení, Váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Můžeme také shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj.

Sledovací technologie a soubory cookie

Ke sledování aktivity na naší Službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie. Sledovací technologie používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubor cookie je malý soubor umístěný ve vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však Cookies nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory Cookies odmítal, může naše Služba soubory Cookies používat.
 • Webové majáky. Některé části naší Služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové signály (označované také jako clear gifs, pixelové značky a jednopixelové gify), které Společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili nebo otevřeli e-mail, a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání oblíbenosti určité části a ověřování integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "relační". Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Pro účely uvedené níže používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie:

 • Nezbytné / nezbytné soubory cookie

  Typ: Soubory cookie relace

  Spravuje: My

  Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytovány služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abyste mohli využívat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů Cookies nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto soubory Cookies používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby mohli poskytovat.

 • Zásady používání souborů cookie / oznámení o přijetí souborů cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravuje: My

  Účel: Tyto soubory cookie zjišťují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

 • Funkční soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravuje: My

  Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které učiníte při používání Webových stránek, například zapamatovat si vaše přihlašovací údaje nebo jazykové preference. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout Vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste museli při každém použití Webových stránek znovu zadávat své preference.

 • Sledovací a výkonnostní soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravuje: Třetí strany

  Účel: Tyto soubory cookie se používají ke sledování informací o návštěvnosti Webových stránek a o tom, jak uživatelé Webové stránky používají. Informace shromážděné prostřednictvím těchto Souborů cookie vás mohou přímo či nepřímo identifikovat jako individuálního návštěvníka. Je tomu tak proto, že shromážděné informace jsou obvykle spojeny s pseudonymním identifikátorem spojeným se zařízením, které používáte k přístupu na Webové stránky. Tyto soubory cookie můžeme také používat k testování nových stránek, funkcí nebo nových funkcí Webových stránek, abychom zjistili, jak na ně naši uživatelé reagují.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat Osobní údaje pro následující účely:

 • Kposkytování a údržbě našich služeb, včetně monitorování využívání našich služeb.

 • Ke správě vašehoúčtu: ke správě vaší registrace jako uživatele Služby. Vámi poskytnuté Osobní údaje Vám mohou umožnit přístup k různým funkcím Služby, které jsou Vám jako registrovanému uživateli k dispozici.

 • Pro plnění smlouvy: vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, zboží nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.

 • Pro kontaktování: Kontaktování Vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení souvisejících s funkcemi, produkty nebo smluvními službami, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.

 • Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.

 • Pro vyřizováníVašich požadavků: Pro vyřizování a správu Vašich požadavků, které jste nám zaslali.

 • Pro účely převodu podniku: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech Našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku, nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převáděnými aktivy i Námi uchovávané osobní údaje o uživatelích našich služeb.

 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít pro další účely, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a hodnocení a zlepšování naší Služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • Sposkytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb za účelem monitorování a analýzy používání naší Služby, za účelem zpracování plateb, za účelem kontaktování Vás.
 • Při převodu podniku: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o něm.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše údaje můžeme sdílet s Našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto přidružené společnosti dodržovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří Naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s Námi pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s Našimi obchodními partnery, abychom Vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: Když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s ostatními uživateli, mohou tyto informace vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně šířeny mimo.
 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zveřejnit za jakýmkoli jiným účelem.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich právních povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje pro dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude rovněž uchovávat Údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích Společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto údaje mohou být přenášeny do počítačů - a uchovávány v počítačích - umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje Váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému předání Vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení Vašich údajů a dalších osobních informací.

Zveřejnění Vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se Společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být Vaše osobní údaje předány. Předtím, než budou Vaše osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, Vás na to upozorníme.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být Společnost povinna zpřístupnit Vaše Osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

Další právní požadavky

Společnost může Vaše Osobní údaje zveřejnit v dobré víře, že je to nezbytné pro:

 • splnění zákonné povinnosti
 • Chránit a hájit práva nebo majetek Společnosti.
 • zabránit nebo vyšetřit možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou
 • Chránit osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti.
 • Chránit před právní odpovědností

Bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro Nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb, které využíváme, mohou mít přístup k Vašim Osobním údajům. Tito dodavatelé třetích stran shromažďují, ukládají, používají, zpracovávají a předávají informace o Vaší aktivitě v Naší službě v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů.

Analytické služby

K monitorování a analýze používání naší Služby můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran.

E-mailový marketing

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom Vás kontaktovali s bulletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by Vás mohly zajímat. Zasílání těchto sdělení od nás můžete odmítnout pomocí odkazu nebo pokynů pro odhlášení uvedených v každém námi zaslaném e-mailu nebo nás můžete kontaktovat.

GDPR Ochrana osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

 • Souhlas: Udělili jste souhlas se zpracováním Osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy: Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi a/nebo pro případné předsmluvní závazky.
 • Právní povinnosti: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje.
 • Životně důležité zájmy: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby.
 • Veřejné zájmy: Zpracování Osobních údajů souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Společnosti.
 • Oprávněné zájmy: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti.

V každém případě Společnost ráda pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Vaše práva podle GDPR

Společnost se zavazuje dodržovat důvěrnost Vašich osobních údajů a zaručit Vám možnost uplatnění Vašich práv.

Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, pokud se nacházíte v EU, máte právo na:

 • požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Právo na přístup k informacím, které o Vás máme, na jejich aktualizaci nebo vymazání. Kdykoli je to možné, můžete získat přístup k Vašim Osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich vymazání přímo v sekci nastavení Vašeho účtu. Pokud nejste schopni tyto úkony provést sami, kontaktujte Nás, abychom Vám pomohli. To Vám také umožní získat kopii Osobních údajů, které o Vás uchováváme.
 • Požádat o opravu Osobních údajů, které o Vás uchováváme. Máte právo na opravu neúplných nebo nepřesných údajů, které o Vás máme.
 • Vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů. Toto právo existuje, pokud se opíráme o oprávněný zájem jako právní základ pro Naše zpracování a existuje něco o Vaší konkrétní situaci, co Vás nutí vznést námitku proti našemu zpracování Vašich Osobních údajů z tohoto důvodu. Právo vznést námitku máte také v případě, že Vaše Osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu.
 • Požádat o vymazání Vašich Osobních údajů. Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění Osobních údajů, pokud pro jejich další zpracování nemáme dobrý důvod.
 • Požádat o přenos Vašich Osobních údajů. Poskytneme Vám nebo Vámi zvolené třetí straně Vaše Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně udělili souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.
 • Odvolání Vašeho souhlasu: Máte právo odvolat svůj souhlas s použitím Vašich osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým specifickým funkcím Služby.

Uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů podle GDPR

Vaše práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Vezměte prosím na vědomí, že Vás můžeme požádat o ověření Vaší totožnosti předtím, než na tyto žádosti odpovíme. Pokud podáte žádost, budeme se snažit Vám odpovědět co nejdříve.

Máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů na Naše shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Další informace získáte, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v EHP.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše služba neoslovuje osoby mladší 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z Našich serverů.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako na právní základ pro zpracování Vašich údajů a Vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto údajů vyžadovat souhlas rodiče.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním na našich službách a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 • Navštivte tuto stránku na našich webových stránkách: https://www.drones-spare-parts.com.
 • Zasláním e-mailu na adresu: droni.bergamo@gmail.com

[[recommendation]]