Πολιτική απορρήτου CCPA

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 24 Οκτωβρίου 2023.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας στο απόρρητο και για τον τρόπο με τον οποίο σας προστατεύει ο νόμος.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δημιουργήθηκε από το TermsFeed CCPA Privacy Policy Template.

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής απορρήτου:

 • "Λογαριασμός" σημαίνει έναν μοναδικό λογαριασμό που δημιουργείται για εσάς για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή σε τμήματα της Υπηρεσίας μας.

 • "Επιχείρηση", για τους σκοπούς της CCPA (California Consumer Privacy Act), αναφέρεται στην Εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των Καταναλωτών και καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων των Καταναλωτών, ή για λογαριασμό του οποίου συλλέγονται τέτοιες πληροφορίες και το οποίο μόνο του, ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων των Καταναλωτών, που δραστηριοποιείται στην Πολιτεία της Καλιφόρνια.

 • Ο όρος "Εταιρεία" (που αναφέρεται είτε ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς" ή "Εμείς" στην παρούσα Συμφωνία) αναφέρεται στην YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER.

 • "Χώρα" αναφέρεται στην Ιταλία.

 • "Καταναλωτής", για τους σκοπούς του CCPA (Νόμος της Καλιφόρνιας για το απόρρητο των καταναλωτών), σημαίνει ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Καλιφόρνιας. Ο κάτοικος, όπως ορίζεται στο νόμο, περιλαμβάνει (1) κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στις ΗΠΑ για άλλο από προσωρινό ή παροδικό σκοπό και (2) κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του στις ΗΠΑ και βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ για προσωρινό ή παροδικό σκοπό.

 • Τα"cookies " είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή, την κινητή συσκευή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σας από έναν ιστότοπο, τα οποία περιέχουν μεταξύ πολλών άλλων χρήσεων τα στοιχεία του ιστορικού περιήγησής σας στον εν λόγω ιστότοπο.

 • "Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων", για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), αναφέρεται στην Εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

 • "Συσκευή" σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα ψηφιακό tablet.

 • Το"Do Not Track" (DNT) είναι μια έννοια που έχει προωθηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, ιδίως από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), για τη βιομηχανία του Διαδικτύου, προκειμένου να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να ελέγχουν την παρακολούθηση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων τους σε διάφορους ιστότοπους.

 • "Προσωπικά δεδομένα" είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο άτομο.

  Για τους σκοπούς της CCPA, ως Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που ταυτοποιούν, αφορούν, περιγράφουν ή μπορούν να συσχετιστούν ή θα μπορούσαν εύλογα να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με εσάς.

 • "Πώληση", για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), σημαίνει πώληση, ενοικίαση, απελευθέρωση, γνωστοποίηση, διάδοση, διάθεση, μεταβίβαση ή άλλη επικοινωνία προφορικά, γραπτά ή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, των προσωπικών δεδομένων ενός Καταναλωτή σε άλλη επιχείρηση ή τρίτο μέρος έναντι χρηματικού ή άλλου πολύτιμου ανταλλάγματος.

 • Ο όρος "Υπηρεσία" αναφέρεται στον Ιστότοπο.

 • "Πάροχος υπηρεσιών" σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από την Εταιρεία για να διευκολύνουν την Υπηρεσία, να παρέχουν την Υπηρεσία για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να βοηθούν την Εταιρεία στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας.

 • "Δεδομένα χρήσης" αναφέρεται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια μιας επίσκεψης σε μια σελίδα).

 • "Ιστοσελίδα" αναφέρεται στην YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER , προσβάσιμη από τη διεύθυνση https://www.drones-spare-parts.com.

 • "Εσείς" σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω φυσικό πρόσωπο αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ταυτοποιήσουμε. Τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Όνομα και επώνυμο

 • Αριθμός τηλεφώνου

 • Διεύθυνση, πολιτεία, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη

 • Δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης

Τα Δεδομένα Χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet της Συσκευής σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής, ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, όπως, ενδεικτικά, τον τύπο της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, το μοναδικό αναγνωριστικό της κινητής συσκευής σας, τη διεύθυνση IP της κινητής συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής.

Τεχνολογίες παρακολούθησης και cookies

Χρησιμοποιούμε Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στην Υπηρεσία μας και να αποθηκεύουμε ορισμένες πληροφορίες. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται είναι beacons, ετικέτες και σενάρια για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Cookies ή Cookies προγράμματος περιήγησης. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη συσκευή σας. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα Cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα Cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας. Εάν δεν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να απορρίπτει τα Cookies, η Υπηρεσία μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί Cookies.
 • Web Beacons. Ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ενδέχεται να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (που αναφέρονται επίσης ως clear gifs, pixel tags και single-pixel gifs), τα οποία επιτρέπουν στην Εταιρεία, για παράδειγμα, να μετράει τους χρήστες που έχουν επισκεφθεί αυτές τις σελίδες ή έχουν ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία του ιστότοπου (για παράδειγμα, καταγραφή της δημοτικότητας ενός συγκεκριμένου τμήματος και επαλήθευση της ακεραιότητας του συστήματος και του διακομιστή).

Τα cookies μπορεί να είναι "μόνιμα" ή "cookies συνόδου". Τα μόνιμα Cookies παραμένουν στον προσωπικό σας υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή όταν αποσυνδέεστε, ενώ τα Cookies συνόδου διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

Χρησιμοποιούμε τόσο τα Cookies συνόδου όσο και τα Μόνιμα Cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

 • Απαραίτητα / Βασικά Cookies

  Τύπος: Cookies συνόδου

  Διαχειρίζεται από: εμάς

  Σκοπός: Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου και για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις λειτουργίες του. Βοηθούν στην αυθεντικοποίηση των χρηστών και στην αποτροπή δόλιας χρήσης των λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρασχεθούν και χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies μόνο για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

 • Πολιτική Cookies / Ανακοίνωση Αποδοχή Cookies

  Τύπος: Επίμονα Cookies

  Διαχειρίζεται: Εμείς

  Σκοπός: Αυτά τα Cookies προσδιορίζουν εάν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση των cookies στον Ιστότοπο.

 • Cookies λειτουργικότητας

  Τύπος: Επίμονα Cookies

  Διαχειρίζεται από: εμάς

  Σκοπός: Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όπως να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσής σας ή τη γλωσσική σας προτίμηση. Ο σκοπός αυτών των Cookies είναι να σας παρέχουμε μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφύγετε την εκ νέου εισαγωγή των προτιμήσεών σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 • Cookies παρακολούθησης και απόδοσης

  Τύπος: Επίμονα Cookies

  Διαχειρίζεται από: Τρίτα μέρη

  Σκοπός: Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των Cookies ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα ως μεμονωμένο επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πληροφορίες που συλλέγονται συνδέονται συνήθως με ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό που σχετίζεται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Cookies για να δοκιμάσουμε νέες σελίδες, χαρακτηριστικά ή νέες λειτουργίες του Ιστότοπου για να δούμε πώς αντιδρούν οι χρήστες μας σε αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας όσον αφορά τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies ή την ενότητα Cookies της Πολιτικής Απορρήτου μας.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την παροχή και τη συντήρηση της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

 • Για τη διαχείριση τουΛογαριασμού σας: για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να σας δώσουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμες σε εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης.

 • Για την εκτέλεση σύμβασης: την ανάπτυξη, συμμόρφωση και ανάληψη της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα είδη ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με εμάς μέσω της Υπηρεσίας.

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως οι ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές ανακοινώσεις που αφορούν τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχουν συναφθεί, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν αυτό είναι απαραίτητο ή εύλογο για την υλοποίησή τους.

 • Για να σας παρέχουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε και είναι παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει ή για τις οποίες έχετε ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

 • Για τη διαχείρισητων αιτημάτων σας: Για να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας προς εμάς.

 • Για επιχειρηματικές μεταβιβάσεις: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να αξιολογήσουμε ή να διεξάγουμε συγχώνευση, εκποίηση, αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση, διάλυση ή άλλη πώληση ή μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών μας στοιχείων, είτε ως συνεχιζόμενη επιχείρηση είτε ως μέρος πτώχευσης, εκκαθάρισης ή παρόμοιας διαδικασίας, κατά την οποία τα Προσωπικά δεδομένα που κατέχουμε σχετικά με τους χρήστες των Υπηρεσιών μας συγκαταλέγονται στα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

 • Για άλλους σκοπούς: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς, όπως η ανάλυση δεδομένων, ο εντοπισμός τάσεων χρήσης, ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών μας και η αξιολόγηση και βελτίωση της Υπηρεσίας μας, των προϊόντων, των υπηρεσιών, του μάρκετινγκ και της εμπειρίας σας.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Με παρόχους υπηρεσιών: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης της υπηρεσίας μας, για την επεξεργασία πληρωμών, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 • Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων: Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να μεταβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε άλλη εταιρεία.
 • Με θυγατρικές εταιρείες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις θυγατρικές μας εταιρείες, οπότε θα απαιτήσουμε από τις εν λόγω θυγατρικές εταιρείες να τηρούν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Στις θυγατρικές εταιρείες περιλαμβάνονται η μητρική μας εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες θυγατρικές, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες που ελέγχουμε ή που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με εμάς.
 • Με επιχειρηματικούς συνεργάτες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες για να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές ενέργειες.
 • Με άλλους χρήστες: Όταν μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο στους δημόσιους χώρους με άλλους χρήστες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προβληθούν από όλους τους χρήστες και να διανεμηθούν δημοσίως προς τα έξω.
 • Με τη συγκατάθεσή σας: Μπορούμε να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας.

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να εφαρμόσουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μεταφερθούν - και να διατηρηθούν - σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

Η συγκατάθεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών από εσάς, αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας με την εν λόγω μεταφορά.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα λάβει χώρα σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι που περιλαμβάνουν την ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Επιχειρηματικές συναλλαγές

Εάν η Εταιρεία συμμετέχει σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν. Θα σας ειδοποιήσουμε προτού τα Προσωπικά σας Δεδομένα μεταφερθούν και υπαχθούν σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου.

Επιβολή του νόμου

Υπό ορισμένες συνθήκες, η Εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε απάντηση έγκυρων αιτημάτων δημόσιων αρχών (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

Άλλες νομικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην καλή πίστη ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση
 • να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Εταιρείας
 • Να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανή παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με την Υπηρεσία
 • Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
 • Προστασία από νομική ευθύνη

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Αν και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές συλλέγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται και μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις Πολιτικές απορρήτου τους.

Analytics

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τις οδηγίες διαγραφής που παρέχονται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλουμε ή επικοινωνώντας μαζί μας.

Απορρήτου CCPA

Αυτή η ενότητα ειδοποίησης απορρήτου για τους κατοίκους της Καλιφόρνια συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου μας και ισχύει αποκλειστικά για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που διαμένουν στην Πολιτεία της Καλιφόρνια.

Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται

Συλλέγουμε πληροφορίες που ταυτοποιούν, αφορούν, περιγράφουν, παραπέμπουν, μπορούν να συσχετιστούν ή θα μπορούσαν εύλογα να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με συγκεκριμένο Καταναλωτή ή Συσκευή. Ακολουθεί κατάλογος των κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέγουμε ή ενδέχεται να έχουν συλλεχθεί από κατοίκους της Καλιφόρνιας κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες.

Σημειώστε ότι οι κατηγορίες και τα παραδείγματα που παρέχονται στον παρακάτω κατάλογο είναι αυτές που ορίζονται στην CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών συλλέχθηκαν πράγματι από εμάς, αλλά αντικατοπτρίζει την καλή πίστη μας, σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή γνώση μας, ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες από την ισχύουσα κατηγορία μπορεί να συλλέγονται και μπορεί να έχουν συλλεχθεί. Για παράδειγμα, ορισμένες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών θα συλλέγονταν μόνο εάν παρέχετε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες απευθείας σε εμάς.

 • Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά.

  Παραδείγματα: Πραγματικό όνομα, ψευδώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, μοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, διαδικτυακό αναγνωριστικό, διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα λογαριασμού, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου ή άλλα παρόμοια αναγνωριστικά.

  Συλλέγονται: Ναι.

 • Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που απαριθμούνται στον νόμο περί αρχείων πελατών της Καλιφόρνιας (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

  Παραδείγματα: Όνομα, υπογραφή, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, φυσικά χαρακτηριστικά ή περιγραφή, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός άδειας οδήγησης ή κρατικής ταυτότητας, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκπαίδευση, απασχόληση, ιστορικό απασχόλησης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός χρεωστικής κάρτας ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική πληροφορία, ιατρική πληροφορία ή πληροφορία ασφάλισης υγείας. Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία ενδέχεται να επικαλύπτονται με άλλες κατηγορίες.

  Συλλέγονται: Ναι.

 • Κατηγορία Γ: Προστατευόμενα χαρακτηριστικά ταξινόμησης βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας ή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

  Παραδείγματα: Ηλικία (40 ετών και άνω), φυλή, χρώμα, καταγωγή, εθνική καταγωγή, ιθαγένεια, θρησκεία ή δόγμα, οικογενειακή κατάσταση, ιατρική κατάσταση, σωματική ή πνευματική αναπηρία, φύλο (συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου, της εγκυμοσύνης ή του τοκετού και των σχετικών ιατρικών καταστάσεων), σεξουαλικός προσανατολισμός, κατάσταση βετεράνου ή στρατιωτικού, γενετικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών γενετικών πληροφοριών).

  Συλλέγονται: Όχι.

 • Κατηγορία Δ: Εμπορικές πληροφορίες.

  Παραδείγματα: Αρχεία και ιστορικό προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράζονται ή εξετάζονται.

  Συλλέγονται: Ναι.

 • Κατηγορία Ε: Βιομετρικές πληροφορίες.

  Παραδείγματα: Γενετικά, φυσιολογικά, συμπεριφορικά και βιολογικά χαρακτηριστικά ή πρότυπα δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή προτύπου ή άλλου αναγνωριστικού ή πληροφοριών ταυτοποίησης, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, αποτυπώματα προσώπου και φωνητικά αποτυπώματα, σαρώσεις ίριδας ή αμφιβληστροειδούς, πληκτρολόγηση, βάδισμα ή άλλα σωματικά πρότυπα και δεδομένα ύπνου, υγείας ή άσκησης.

  Συλλέγονται: Όχι.

 • Κατηγορία ΣΤ: Δραστηριότητα στο Διαδίκτυο ή σε άλλο παρόμοιο δίκτυο.

  Παραδείγματα: Αλληλεπίδραση με την υπηρεσία μας ή τη διαφήμισή μας.

  Συλλέγεται: Ναι.

 • Κατηγορία Ζ: Δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού.

  Παραδείγματα: Κατά προσέγγιση φυσική τοποθεσία.

  Συλλέγεται: Όχι.

 • Κατηγορία Η: Αισθητηριακά δεδομένα.

  Παραδείγματα: Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές, θερμικές, οσφρητικές ή παρόμοιες πληροφορίες.

  Συλλέγονται: Όχι.

 • Κατηγορία Θ: Επαγγελματικές ή εργασιακές πληροφορίες.

  Παραδείγματα: Τρέχον ή προηγούμενο επαγγελματικό ιστορικό ή αξιολογήσεις απόδοσης.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία J: Μη δημόσιες εκπαιδευτικές πληροφορίες (σύμφωνα με τον νόμο περί οικογενειακών εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και απορρήτου (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

  Παραδείγματα: Εκπαιδευτικά αρχεία που σχετίζονται άμεσα με έναν μαθητή και τα οποία τηρούνται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από μέρος που ενεργεί για λογαριασμό του, όπως βαθμοί, μεταγραφές, κατάλογοι μαθημάτων, προγράμματα μαθητών, κωδικοί αναγνώρισης μαθητών, οικονομικές πληροφορίες μαθητών ή πειθαρχικά αρχεία μαθητών.

  Συλλέγονται: Όχι.

 • Κατηγορία Κ: Συμπεράσματα από άλλες προσωπικές πληροφορίες.

  Παραδείγματα: Προφίλ που αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις ψυχολογικές τάσεις, τις προδιαθέσεις, τη συμπεριφορά, τις στάσεις, τη νοημοσύνη, τις ικανότητες και τις κλίσεις ενός ατόμου.

  Συλλογή: Όχι.

Σύμφωνα με την CCPA, οι προσωπικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν:

 • Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες από κυβερνητικά αρχεία
 • Αποπροσδιορισμένες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες καταναλωτών
 • Πληροφορίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της CCPA, όπως
  • Πληροφορίες υγείας ή ιατρικές πληροφορίες που καλύπτονται από τον νόμο περί φορητότητας και λογοδοσίας της ασφάλισης υγείας του 1996 (HIPAA) και τον νόμο περί εμπιστευτικότητας ιατρικών πληροφοριών της Καλιφόρνιας (CMIA) ή δεδομένα κλινικών δοκιμών.
  • Προσωπικές πληροφορίες που καλύπτονται από ορισμένους τομεακούς νόμους περί απορρήτου, όπως ο νόμος περί δίκαιης αναφοράς πιστωτικών δεδομένων (FRCA), ο νόμος Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) ή ο νόμος της Καλιφόρνιας περί απορρήτου οικονομικών πληροφοριών (FIPA) και ο νόμος του 1994 περί προστασίας του απορρήτου των οδηγών

Πηγές προσωπικών πληροφοριών

Λαμβάνουμε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω από τις ακόλουθες κατηγορίες πηγών:

 • Απευθείας από εσάς. Για παράδειγμα, από τις φόρμες που συμπληρώνετε στην Υπηρεσία μας, τις προτιμήσεις που εκφράζετε ή παρέχετε μέσω της Υπηρεσίας μας ή από τις αγορές σας στην Υπηρεσία μας.
 • Έμμεσα από εσάς. Για παράδειγμα, από την παρατήρηση της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία μας.
 • Αυτόματα από εσάς. Για παράδειγμα, μέσω των cookies που εμείς ή οι Πάροχοι Υπηρεσιών μας θέτουμε στη Συσκευή σας καθώς πλοηγείστε στην Υπηρεσία μας.
 • Από τους παρόχους υπηρεσιών. Για παράδειγμα, από τρίτους προμηθευτές για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας, από τρίτους προμηθευτές για την επεξεργασία πληρωμών ή από άλλους τρίτους προμηθευτές που χρησιμοποιούμε για την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς.

Χρήση προσωπικών πληροφοριών για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για "επιχειρηματικούς σκοπούς" ή "εμπορικούς σκοπούς" (όπως ορίζονται σύμφωνα με την CCPA), οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα παραδείγματα:

 • Για να λειτουργήσουμε την Υπηρεσία μας και να σας παρέχουμε την Υπηρεσία μας.
 • Για να σας παρέχουμε υποστήριξη και να απαντάμε στα ερωτήματά σας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης και αντιμετώπισης των ανησυχιών σας και της παρακολούθησης και βελτίωσης της Υπηρεσίας μας.
 • Για την εκπλήρωση ή την ικανοποίηση του λόγου για τον οποίο δώσατε τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν μοιραστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να θέσετε μια ερώτηση σχετικά με την Υπηρεσία μας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Εάν παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας και να διευκολύνουμε την παράδοση.
 • Για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα επιβολής του νόμου και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή κυβερνητικούς κανονισμούς.
 • Όπως σας περιγράφεται κατά τη συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών ή όπως άλλως ορίζεται στο CCPA.
 • Για εσωτερικούς διοικητικούς και ελεγκτικούς σκοπούς.
 • Για τον εντοπισμό περιστατικών ασφαλείας και την προστασία από κακόβουλες, παραπλανητικές, δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης, όταν είναι απαραίτητο, της δίωξης των υπευθύνων για τέτοιες δραστηριότητες.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά και δεν έχουν σκοπό να είναι εξαντλητικά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων".

Εάν αποφασίσουμε να συλλέξουμε πρόσθετες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέξαμε για ουσιωδώς διαφορετικούς, άσχετους ή ασύμβατους σκοπούς, θα ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε και ενδέχεται να έχουμε χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς:

 • Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά
 • Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που απαριθμούνται στο νόμο περί αρχείων πελατών της Καλιφόρνιας (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Κατηγορία Δ: Εμπορικές πληροφορίες
 • Κατηγορία ΣΤ: Δραστηριότητα στο Διαδίκτυο ή άλλο παρόμοιο δίκτυο

Επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες που παρατίθενται ανωτέρω είναι αυτές που ορίζονται στην CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών αποκαλύφθηκαν στην πραγματικότητα, αλλά αντικατοπτρίζει την καλή πίστη μας, σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή γνώση μας, ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες από την ισχύουσα κατηγορία μπορεί να είναι και μπορεί να έχουν αποκαλυφθεί.

Όταν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες για επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό, συνάπτουμε σύμβαση που περιγράφει τον σκοπό και απαιτεί από τον παραλήπτη τόσο να τηρεί τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες εμπιστευτικές όσο και να μην τις χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκτέλεση της σύμβασης.

Πώληση προσωπικών πληροφοριών

Όπως ορίζεται στην CCPA, ως "πώληση" και "πώληση" νοείται η πώληση, η ενοικίαση, η απελευθέρωση, η κοινοποίηση, η διάδοση, η διάθεση, η μεταβίβαση ή η με άλλο τρόπο προφορική, γραπτή ή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών ενός καταναλωτή από την επιχείρηση σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε λάβει κάποιου είδους όφελος σε αντάλλαγμα για την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών, αλλά όχι απαραίτητα χρηματικό όφελος.

Σημειώστε ότι οι κατηγορίες που παρατίθενται παρακάτω είναι αυτές που ορίζονται στο CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών όντως πωλήθηκαν, αλλά αντικατοπτρίζει την καλόπιστη πεποίθησή μας, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες της σχετικής κατηγορίας μπορεί να είναι και μπορεί να έχουν μοιραστεί έναντι ανταλλάγματος.

Ενδέχεται να πωλήσουμε και ενδέχεται να έχουμε πωλήσει τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών:

 • Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά
 • Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που απαριθμούνται στον νόμο περί αρχείων πελατών της Καλιφόρνιας (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Κατηγορία Δ: Εμπορικές πληροφορίες
 • Κατηγορία ΣΤ: Δραστηριότητα στο Διαδίκτυο ή άλλο παρόμοιο δίκτυο

Κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που προσδιορίζονται στις παραπάνω κατηγορίες με τις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων:

 • Παροχείς υπηρεσιών
 • Επεξεργαστές πληρωμών
 • Συνεργάτες μας
 • Οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες
 • Τρίτους προμηθευτές στους οποίους Εσείς ή οι αντιπρόσωποί σας μας εξουσιοδοτείτε να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που σας παρέχουμε

Πώληση προσωπικών πληροφοριών ανηλίκων κάτω των 16 ετών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 16 ετών μέσω της Υπηρεσίας μας, αν και ορισμένες ιστοσελίδες τρίτων μερών στις οποίες συνδεόμαστε ενδέχεται να το πράξουν. Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης και τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους και να καθοδηγούν τα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ πληροφορίες σε άλλους ιστότοπους χωρίς την άδειά τους.

Δεν πωλούμε τα προσωπικά στοιχεία Καταναλωτών που γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 16 ετών, εκτός εάν λάβουμε θετική εξουσιοδότηση (το "δικαίωμα επιλογής") είτε από τον Καταναλωτή που είναι μεταξύ 13 και 16 ετών, είτε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα ενός Καταναλωτή κάτω των 13 ετών. Οι Καταναλωτές που δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την πώληση προσωπικών πληροφοριών μπορούν να εξαιρεθούν από μελλοντικές πωλήσεις ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε το δικαίωμα εξαίρεσης, Εσείς (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας) μπορείτε να υποβάλετε αίτημα σε εμάς επικοινωνώντας μαζί μας.

Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 (ή 16) ετών μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουμε να διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές.

Τα δικαιώματά σας βάσει του CCPA

Το CCPA παρέχει στους κατοίκους της Καλιφόρνια συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές τους πληροφορίες. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα ειδοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων συλλέγονται και για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε. Σύμφωνα με το CCPA, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, την πώληση, την αποκάλυψη για επιχειρηματικούς σκοπούς και την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, θα σας αποκαλύψουμε:
  • Τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για Εσάς
  • τις κατηγορίες των πηγών των προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για Εσάς
  • Τον επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό μας για τη συλλογή ή την πώληση των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών
  • τις κατηγορίες τρίτων μερών με τα οποία μοιραζόμαστε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες
  • Τα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε για Εσάς
  • Εάν πουλήσαμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή αποκαλύψαμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για επιχειρηματικό σκοπό, θα σας αποκαλύψουμε:
   • Τις κατηγορίες κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που πωλήθηκαν
   • Τις κατηγορίες κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτονται
 • Το δικαίωμα να αρνηθείτε την πώληση Προσωπικών Δεδομένων (opt-out). Έχετε το δικαίωμα να μας δώσετε εντολή να μην πουλήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για να υποβάλετε αίτημα εξαίρεσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, με ορισμένες εξαιρέσεις. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, θα διαγράψουμε (και θα κατευθύνουμε τους παρόχους υπηρεσιών μας να διαγράψουν) τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εκτός εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Ενδέχεται να αρνηθούμε το αίτημά σας για διαγραφή, εάν η διατήρηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη για εμάς ή τους Παρόχους Υπηρεσιών μας για να:
  • Να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή για την οποία συλλέξαμε τις προσωπικές πληροφορίες, να παράσχουμε ένα αγαθό ή μια υπηρεσία που ζητήσατε, να προβούμε σε ενέργειες που εύλογα αναμένονται στο πλαίσιο της τρέχουσας επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας ή να εκτελέσουμε με άλλο τρόπο τη σύμβασή μας μαζί σας.
  • Να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας, να προστατεύουμε από κακόβουλες, παραπλανητικές, δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες ή να διώκουμε τους υπεύθυνους για τέτοιες δραστηριότητες.
  • Αποσφαλμάτωση προϊόντων για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση σφαλμάτων που επηρεάζουν την υπάρχουσα προβλεπόμενη λειτουργικότητα.
  • Να ασκήσετε την ελευθερία του λόγου, να διασφαλίσετε το δικαίωμα άλλου καταναλωτή να ασκήσει το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου ή να ασκήσετε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο.
  • Να συμμορφώνεστε με τον νόμο περί απορρήτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Καλιφόρνιας (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
  • Συμμετέχετε σε δημόσια ή επιστημονική, ιστορική ή στατιστική έρευνα για το δημόσιο συμφέρον, η οποία τηρεί όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους περί δεοντολογίας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όταν η διαγραφή των πληροφοριών ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη της έρευνας, εάν προηγουμένως δώσατε τη συγκατάθεσή σας μετά από ενημέρωση.
  • Να επιτρέπουν αποκλειστικά εσωτερικές χρήσεις που ευθυγραμμίζονται εύλογα με τις προσδοκίες των καταναλωτών με βάση τη σχέση σας μαζί μας.
  • Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
  • Να κάνετε άλλες εσωτερικές και νόμιμες χρήσεις των εν λόγω πληροφοριών που είναι συμβατές με το πλαίσιο στο οποίο τις παραδώσατε.
 • Το δικαίωμα να μην υφίσταστε διακρίσεις. Έχετε το δικαίωμα να μην υποστείτε διακρίσεις για την άσκηση οποιουδήποτε από τα καταναλωτικά σας δικαιώματα, μεταξύ άλλων με:
  • άρνηση παροχής αγαθών ή υπηρεσιών προς εσάς
  • Χρεώνοντας διαφορετικές τιμές ή συντελεστές για αγαθά ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκπτώσεων ή άλλων πλεονεκτημάτων ή επιβάλλοντας κυρώσεις
  • Παρέχοντας διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών σε Εσάς
  • Προτείνοντας ότι θα λάβετε διαφορετική τιμή ή ποσοστό για αγαθά ή υπηρεσίες ή διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών

Άσκηση των δικαιωμάτων σας στην προστασία δεδομένων CCPA

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την CCPA, και αν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://www.drones-spare-parts.com
 • στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: droni.bergamo@gmail.com

Μόνο Εσείς ή ένα πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Υπουργό Εσωτερικών της Καλιφόρνιας, το οποίο εξουσιοδοτείτε να ενεργεί εκ μέρους σας, μπορείτε να υποβάλλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα που σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το αίτημά σας προς εμάς πρέπει:

 • Να παρέχει επαρκείς πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα ότι είστε το πρόσωπο για το οποίο συλλέξαμε προσωπικές πληροφορίες ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
 • Να περιγράφετε το αίτημά σας με επαρκείς λεπτομέρειες που μας επιτρέπουν να το κατανοήσουμε, να το αξιολογήσουμε και να ανταποκριθούμε σωστά

Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να σας παράσχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες εάν δεν μπορούμε:

 • Να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή την εξουσιοδότησή σας για την υποβολή του αιτήματος
 • Και να επιβεβαιώσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες αφορούν Εσάς

Θα αποκαλύψουμε και θα παραδώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες δωρεάν εντός 45 ημερών από την παραλαβή του επαληθεύσιμου αιτήματός σας. Η προθεσμία για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να παραταθεί μία φορά κατά 45 επιπλέον ημέρες, όταν αυτό είναι εύλογα αναγκαίο και με προηγούμενη ειδοποίηση.

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση που παρέχουμε θα καλύπτει μόνο τη 12μηνη περίοδο που προηγείται της παραλαβής του επαληθεύσιμου αιτήματος.

Για τα αιτήματα φορητότητας δεδομένων, θα επιλέξουμε μια μορφή για την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών που είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμη και θα πρέπει να σας επιτρέπει να μεταφέρετε τις πληροφορίες από μια οντότητα σε άλλη οντότητα χωρίς εμπόδια.

Μην πουλάτε τις προσωπικές μου πληροφορίες

Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την πώληση των προσωπικών σας πληροφοριών. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή από εσάς, θα σταματήσουμε να πωλούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε (για παράδειγμα, οι συνεργάτες μας σε θέματα ανάλυσης ή διαφήμισης) ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογία στην Υπηρεσία που πωλεί προσωπικές πληροφορίες, όπως ορίζεται από το νόμο CCPA. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος και αυτές τις πιθανές πωλήσεις, όπως ορίζονται από το νόμο CCPA, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Λάβετε υπόψη ότι κάθε εξαίρεση είναι συγκεκριμένη για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε opt out σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Δικτυακός τόπος

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη εξατομικευμένων διαφημίσεων που προβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών μας, ακολουθώντας τις οδηγίες μας που παρουσιάζονται στην υπηρεσία:

Η εξαίρεση θα τοποθετήσει στον υπολογιστή σας ένα cookie που είναι μοναδικό για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την εξαίρεση. Εάν αλλάξετε πρόγραμμα περιήγησης ή διαγράψετε τα cookies που έχει αποθηκεύσει το πρόγραμμα περιήγησής σας, θα πρέπει να εξαιρεθείτε ξανά.

Κινητές συσκευές

Η κινητή συσκευή σας μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη χρήση πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε προκειμένου να σας προβάλλονται διαφημίσεις που είναι στοχευμένες στα ενδιαφέροντά σας:

 • "Εξαίρεση από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος" ή "Εξαίρεση από την εξατομίκευση διαφημίσεων" σε συσκευές Android
 • "Περιορισμός της παρακολούθησης διαφημίσεων" σε συσκευές iOS

Μπορείτε επίσης να σταματήσετε τη συλλογή πληροφοριών τοποθεσίας από την κινητή σας συσκευή αλλάζοντας τις προτιμήσεις στην κινητή σας συσκευή.

Απόρρητο των παιδιών

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 13. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από άτομα κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες αυτές από τους διακομιστές μας.

Εάν πρέπει να βασιστούμε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας και η χώρα σας απαιτεί τη συγκατάθεση ενός γονέα, ενδέχεται να απαιτήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα σας πριν συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες.

Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν διαχειριζόμαστε Εμείς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα οδηγηθείτε στον ιστότοπο του εν λόγω τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή με εμφανή ειδοποίηση στην Υπηρεσία μας, πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://www.drones-spare-parts.com
 • Στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: droni.bergamo@gmail.com

[[recommendation]]