ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady spoločnosti YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER týkajúce sa zhromažďovania a používania informácií, ktoré zhromažďujeme pri prístupe na stránku https://www.drones-spare-parts.com. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú vaše práva na ochranu osobných údajov a spôsob, akým ste chránení zákonmi o ochrane osobných údajov. Používaním našej služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich informácií podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov, nepristupujte k našej službe ani ju nepoužívajte.

SpoločnosťYUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER má právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Môže sa tak stať bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť YUNIQUEGREEN-CLEAN-POWER uverejní revidované zásady ochrany osobných údajov na stránke https://www.drones-spare-parts.com.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Keď používate našu službu, budete požiadaní, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sa používajú na kontaktovanie alebo identifikáciu. https://www.drones-spare-parts.com zhromažďuje tieto informácie:

 • Údaje o používaní
 • Názov
 • E-mail
 • Číslo mobilného telefónu
 • Adresa bydliska
 • Platobné informácie

Údaje o používaní zahŕňajú:

 • adresy IP (internetový protokol) počítačov pristupujúcich na stránku
 • požiadavky na webové stránky
 • Odkazujúce webové stránky
 • Prehliadač používaný na prístup na stránku
 • čas a dátum prístupu

Ako zhromažďujeme informácie

Stránka https://www.drones-spare-parts.com zhromažďuje a prijíma informácie od vás nasledujúcim spôsobom:

 • Keď vyplníte registračný formulár alebo inak odošlete svoje osobné údaje.
 • Z externých verejných zdrojov.
 • Keď komunikujete s našimi službami.

Vaše informácie budú uchovávané dovtedy, kým už nebudú potrebné na poskytovanie služieb. Vaše informácie sa môžu uchovávať dlhšie obdobie na účely podávania správ alebo vedenia záznamov v súlade s platnými právnymi predpismi. Informácie, ktoré neumožňujú vašu osobnú identifikáciu, sa môžu uchovávať na neurčitý čas.

Ako používame vaše informácie

Stránka https://www.drones-spare-parts.com môže používať vaše informácie na tieto účely:

 • Naposkytovanie a údržbu našej služby a na monitorovanie používania našej služby.
 • Na iné účely. Spoločnosť YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER použije vaše informácie na analýzu údajov s cieľom identifikovať trendy používania alebo prípadne určiť účinnosť našich marketingových kampaní. Vaše informácie použijeme na vyhodnotenie a zlepšenie našich služieb, produktov, služieb a marketingových aktivít.
 • Správa vášho účtu. Vaše osobné údaje môžu umožniť prístup k rôznym funkciám našej služby, ktoré sú k dispozícii registrovaným používateľom.
 • Marketingové a propagačné iniciatívy. Spoločnosť YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER použije nešpecifické informácie získané od vás na zlepšenie našich marketingových aktivít.
 • Cielená reklama. Vaše osobné údaje budú použité na zlepšenie reklamných aktivít relevantných pre vaše konkrétne záujmy.
 • Zhromažďovanie posudkov a spätnej väzby od zákazníkov. Ak zdieľate posudok alebo recenziu o vašich skúsenostiach s používaním našej služby, bude zdieľaná alebo inak použitá na webovej lokalite.
 • Vybavovanie zákazníckych objednávok. Vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, profily na sociálnych sieťach a ďalšie informácie o používateľskom účte budú použité na vybavenie objednávok zadaných prostredníctvom našej Služby.
 • Informácie o vzťahoch. Vaše osobné údaje budú použité v rámci fungovania postupov správy našej webovej stránky.
 • Riešenie sporov a ochrana stránky. Vaše údaje budú použité v prípade právneho sporu na riešenie problémov súvisiacich s našou Službou.

Ako zdieľame vaše údaje

SpoločnosťYUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER bude zdieľať vaše informácie, ak je to možné, v nasledujúcich situáciách:

 • S vaším súhlasom. Spoločnosť YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER bude zdieľať vaše informácie na akýkoľvek účel s vaším výslovným súhlasom.

Zdieľanie tretími stranami

Každá tretia strana, s ktorou zdieľame vaše informácie, musí zverejniť účel, na ktorý má v úmysle použiť vaše informácie. Vaše informácie musia uchovávať len počas doby, ktorá bola zverejnená pri žiadosti o tieto informácie alebo pri ich získaní. Poskytovateľ služieb tretej strany nesmie zhromažďovať, predávať ani ďalej používať vaše osobné údaje okrem prípadov, keď je to potrebné na splnenie stanoveného účelu.

Vaše informácie môžu byť poskytnuté tretím stranám z dôvodov, ako napr:

 • Analytické informácie. Vaše informácie môžu byť zdieľané s online analytickými nástrojmi na sledovanie a analýzu návštevnosti webových stránok.
 • Na zlepšenie cielených reklamných kampaní. Spoločnosť YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER spolupracuje s poskytovateľmi služieb tretích strán s cieľom zlepšiť cielené reklamné kampane.

Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie počas registrácie alebo inak, udeľujete spoločnosti YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER povolenie používať, zdieľať a ukladať takéto informácie spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Vaše informácie môžu byť zverejnené aj z iných dôvodov vrátane:

 • Dodržiavanie platných zákonov, predpisov alebo súdnych príkazov.
 • Reagovanie na tvrdenia, že vaše používanie našej služby porušuje práva tretích strán.
 • Vymáhanie zmlúv, ktoré ste s nami uzavreli, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Súbory cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača na webových stránkach, ktoré navštívite. Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré vám pomáhajú pri efektívnom pohybe a vykonávaní určitých funkcií. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, môžu byť nastavené bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred ich nastavením vo vašom prehliadači schválené.

 • Nevyhnutne potrebné súbory cookie. Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej stránky, ako je prihlásenie používateľa a správa účtu. Bez nevyhnutne potrebných súborov cookie nie je možné webové stránky správne používať.
 • Výkonnostné súbory cookie. Výkonnostné súbory cookie sa používajú na určenie toho, ako návštevníci používajú webovú stránku, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.
 • Cielené súbory cookie. Cielené súbory cookie sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými stránkami, napr. obsahovými partnermi, bannerovými sieťami. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti používať na profilovanie záujmov návštevníkov alebo na zobrazovanie relevantných reklám na iných webových stránkach.
 • Funkčné súbory cookie. Funkčné súbory cookie sa používajú na zapamätanie informácií o návštevníkoch webovej lokality, napr. jazyk, časové pásmo, rozšírený obsah.
 • Neklasifikované súbory cookie. Neklasifikované súbory cookie sú súbory cookie, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. https://www.drones-spare-parts.com používa rôzne bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu, strate alebo zmene informácií, ktoré ste nám poskytli. Keďže však nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré ste nám poskytli, pristupujete k našej službe na vlastné riziko.

SpoločnosťYUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER nezodpovedá za výkon webových stránok prevádzkovaných tretími stranami ani za vašu interakciu s nimi. Keď opustíte túto webovú lokalitu, odporúčame vám, aby ste si prezreli postupy ochrany osobných údajov iných webových lokalít, s ktorými komunikujete, a určili vhodnosť týchto postupov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás nasledujúcimi spôsobmi:

Názov: YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER

Adresa: 12/a Kennedy Brothers St.

E-mail: droni.bergamo@gmail.com

Webová stránka: https://www.drones-spare-parts.com

Telefón: +39 3357366382

[[recommendation]]