SOUKROMÍ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Yunique od Filomeny Morello podle čl. 13 legislativní vyhlášky 196/2003 sděluje, že osobní a daňové údaje získané i ústně v souvislosti s navázanými obchodními vztahy, poskytnuté přímo zájemci nebo jinak získané v rámci činnosti společnosti, budou zpracovávány v souladu se zákonem č. výše uvedené právní předpisy, včetně jimi stanovených povinností důvěrnosti
Ve vztahu k výše uvedenému práva uvedená v článku 7 legislativního nařízení 196/2003
V souladu s povinnostmi stanovenými legislativním nařízením ze dne 30. června 2003 n. 196 o zpracování osobních údajů vás informujeme, že Yunique bude zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají a které byly nebo budou obdrženy od vás nebo od jiných. Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s aktuálními předpisy a dále uvedenými podmínkami. Správce údajů Po konzultaci na těchto stránkách mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. „Vlastníkem“ jejich zpracování je Yunique se sídlem Via Fratelli Kennedy 12/a - Bolgare (BG) 1. Účel zpracování Zpracování osobních a citlivých údajů směřuje výhradně k dosažení následujících účelů: a) pro provozní potřeby, řízení a účetnictví; b) splnit jakýkoli druh závazku vyžadovaného platnými zákony nebo předpisy; c) pro účely statistického výzkumu; 2. Místo zpracování údajů Zpracovatelské operace spojené s webovými službami těchto stránek probíhají ve výše uvedeném sídle společnosti a provádějí je pouze pověření pracovníci nebo osoby pověřené občasnými údržbářskými operacemi. Nejsou sdělována ani šířena žádná data pocházející z webové služby. Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří zasílají požadavky na zasílání informačních materiálů (e-mailové konference, newslettery, odpovědi na dotazy atd.), slouží pouze k provedení požadované služby nebo poskytování a nejsou poskytovány třetím stranám.
3. Typy zpracovávaných dat
Navigační data Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování této webové stránky získávají během svého běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní při používání internetových komunikačních protokolů. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány za účelem spojení s identifikovanými zainteresovanými stranami, ale které by ze své podstaty mohly prostřednictvím zpracování a spojení s údaji uchovávanými třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli připojujícími se k webu, URI (Uniform Resource Identifier) ​​adresy požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou k odeslání požadavku. k serveru, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód udávající stav odpovědi poskytnuté serverem (úspěch, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému uživatele a prostředí IT. Tyto údaje slouží výhradně k získání anonymních statistických informací o používání stránek a ke kontrole jejich správného fungování. Data by mohla být použita ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti webu. Údaje poskytnuté dobrovolně uživatelem Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na této stránce znamená následné získání adresy odesílatele, nezbytné pro zodpovězení požadavků, jakož i jakýchkoli dalších osobních údajů obsažených ve zprávě. t3>
4. Cookies V tomto ohledu stránka nezískává žádné osobní údaje o uživateli.Soubory cookie relace používané na této stránce zabraňují použití jiných IT technik, které potenciálně poškozují soukromí uživatelů při procházení a neumožňují získávání osobních identifikačních údajů uživatele 5. Odmítá a blokuje soubory cookie Většina prohlížečů je na internetu zpočátku nastavit automatické přijímání souborů cookie. To znamená, že máte možnost kdykoli nastavit svůj prohlížeč tak, aby přijímal všechny soubory cookie, pouze některé, nebo je odmítnout a znemožnit tak jejich používání stránkami. Kromě toho můžete normálně nastavit předvolby svého prohlížeče tak, aby byl upozorněn vždy, když je ve vašem počítači uložen soubor cookie. Nakonec je na konci každé relace prohlížení možné vymazat soubory cookie shromážděné z pevného disku zařízení. Pokud chcete smazat soubory cookie nainstalované ve složce cookie prohlížeče, nezapomeňte, že každý prohlížeč má jiné postupy pro správu nastavení. Výběrem níže uvedených odkazů je možné získat konkrétní pokyny pro některé z hlavních prohlížečů. Průzkumník Microsoft Windows: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py? hl = it & answer = 95647 & p = cpn_cookies Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Ennabling%20and%20disabling%20cookies Apple Safari: http://docs.info.apple. com/article. html? cesta = Sa
 
.

[[recommendation]]