FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER vállalat, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Olaszország, bejegyezve a bergamói kerületi bíróság kereskedelmi nyilvántartásába REA BG-424848, az alábbi általános szerződési feltételeket adja ki azon üzleti partnerek számára, akik a kölcsönös jogok és kötelezettségek további és részletesebb szabályozása céljából a YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER vállalattal szerződéses kapcsolatba kívánnak lépni:

 1. MIVEL
 • AYUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER olyan áruk online értékesítője (a továbbiakban: "Eladó"), amelyeket a konkrét vevővel kötött megrendelés vagy szerződés részletesen meghatároz.
 • Az Eladó elérhetőségei a következők: YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Olaszország tel. +393357366382 , e-mail: droni.bergamo@gmail.com.
 • A YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER által történő áruszállítás feltételeire, valamint a felek közötti jogokra és kötelezettségekre - amennyiben az egyedi szerződésekben nincs meghatározva vagy másként szabályozva - az alábbi rendeletek az irányadók, kötelező érvényű sorrendben az alábbi sorrendben: jelen Általános Szerződési Feltételek, a törvény sz. 102/2014. sz. törvény a fogyasztók védelméről a távollevők között, illetve az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: távértékesítési törvény), a 40/1964. sz. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
 1. AZ ÁRU MEGRENDELÉSE
 • Az eladó az áruját a www.drones-spare-parts.com weboldalon keresztül értékesíti. A felsorolt weboldalon a vevőnek lehetősége van a kiválasztott termékre kattintva megismerkedni a kiválasztott áruval, annak megjelenésével, főbb jellemzőivel, teljes árával, beleértve az általános forgalmi adót és a készlet erejéig. A vevő tudomásul veszi, hogy az áru szállítási és kézbesítési költségét a megjelenített termék ára nem tartalmazza.
 • A szállítási és szállítási költségeket az eladó a megrendelőlapon adja meg a megrendelt áru vevő által választott szállítási módtól függően. Ha a Vevő úgy dönt, hogy megvásárolja a feltüntetett árut, akkor a kiválasztott árura vonatkozó megrendelést az online megrendelőlap kitöltésével adja le a www.drones-spare-parts.com oldalon. A megrendelőlapon belül az Eladó tájékoztatja a Vevőt a szállítási, szállítási, postaköltségekről, illetve az áru szállításával kapcsolatos egyéb költségekről, a megrendelés azon szakaszában, amikor a Vevő dönthet úgy, hogy nem teljesíti a megrendelést, azaz annak kötelező megerősítése előtt.
 • A fogyasztó a megrendelést a "megrendelés teljesítése" gomb megnyomásával teljesíti, ami azt jelenti, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Ezt megelőzően a fogyasztó köteles megismerni a jelen ÁSZF-et, és ezt a megismerést a "Megerősítem, hogy elolvastam a www.drones-spare-parts.com webáruház általános szerződési feltételeit" gombra kattintva megerősíti. A megrendelés leadásával, azaz a "Megrendelés lezárása - Megrendelés fizetési kötelezettséggel" gomb megnyomásával a fogyasztó azt is megerősíti, hogy megismerte és az eladó tájékoztatta őt a következőkről
  • az áru jellemzőiről
  • a fogyasztó által az eladónak fizetendő teljes árról,
  • az általános szerződési feltételek.
 • A megrendelés létrehozását követően ez a megrendelés regisztrálásra kerül a webáruház rendszerében. Az eladó az alábbiakat küldi a fogyasztó e-mail címére, amelyet a fogyasztó a regisztráció során megadott:
  • Megrendelés visszaigazolása a megrendeléssel kapcsolatos információkkal
 • Az eladó a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül visszaigazolja a vevő megrendelésének elfogadását, egyúttal tájékoztatja a vevőt a megrendelt áru szállítási költségéről. Az elfogadott megrendelés keretében jön létre az adásvételi szerződés. Az adásvételi szerződés megkötésével az eladó köteles a megrendelt árut a vevőnek leszállítani, a vevő pedig köteles az eladó által megrendelt árut átvenni és annak árát megfizetni. A vevőnek az áru megrendelése során elkövetett hibája nem ad okot az áru kifogásolására.
 1. FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
 • A webáruházban található összes árucikk ára tartalmazza az ÁFA-t. A vevő a megrendelt áru vételárát a következő módokon fizetheti ki:
 • Előreutalással az eladó számlájára: IBAN:
 • A fogyasztó vállalja, hogy az árat a megrendelésben megadott határidőn belül kifizeti. Ha a vásárló az előre fizetés - számlás fizetés - módját választotta, köteles a teljes összeget öt munkanapon belül kifizetni. Amennyiben a megrendelés szerinti vételárat a megadott határidőn belül nem fizeti meg, az árut nem szállítják ki a vásárlónak, és a megrendelés törlésre kerül.
 • A fizetés azt a pillanatot jelenti, amikor az árat jóváírják az eladó számláján.
 • A megrendelt áruk szállítása a lehető legrövidebb időn belül, 24-48 órán belül történik, az áruk elérhetőségétől és az eladó működési kapacitásától függően. Az áruk elérhetőségét minden egyes tételnél feltüntetjük. Ha az árunál másképp nem szerepel, vagy a felek nem állapodtak meg másképp, a megrendelés feldolgozásának maximális határideje a szállítástól számított 30 napon belül van.
 • Az eladó a megrendelt árut a fogyasztónak a fogyasztó által a megrendelésben szállítási címként megadott címre szállítja.
 • Abban az esetben, ha az eladó nem tudja a szóban forgó árut vagy annak egy részét leszállítani (az áru nem áll rendelkezésre, nincs raktáron, az áru korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, az árut már nem gyártják, az árut nem szabványos árfolyam-ingadozás miatt nem lehet az eredeti áron leszállítani stb.), akkor törölheti a megrendelést, vagy meghosszabbíthatja a szállítási határidőt, vagy küldhet hasonló típusú, azonos árkategóriájú árut. Az eladó köteles időben tájékoztatni a vevőt ezekről a tényekről, és egyeztetni vele a további teendőkről.
 • A Vevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Vevő a belső információs rendszer hibája miatt tévesen közzétett áron rendel árut, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, még akkor is, ha a Vevő a megrendelését megerősítő e-mailt kapott. Ebben az esetben az Eladó erről a tényről tájékoztatja a Vevőt. Példák arra, hogy mikor fordulhat elő tévesen megadott ár, főként a következők lehetnek

  - az áru ára első látásra helytelen (pl. nem veszi figyelembe a beszerzési árat);

  - az áru ára hiányzik, vagy ezen felül egy vagy több számjegy hiányzik;

  - az árura vonatkozó árengedmény meghaladja az 50%-ot anélkül, hogy az áru egy speciális marketingkampány vagy egy különleges szimbólummal megjelölt értékesítési esemény része lenne.

 • Az árut a DPD szállítmányozó céggel küldjük. Amint az árut elküldtük (eladtuk a fuvarozónak), a vásárlót e-mailben értesítjük erről. Abban az esetben, ha a vevő nem veszi át az árut, az eladó jogosult az áru kiszállításával kapcsolatos költségek visszatérítésére, akár első, akár ismételt szállításról van szó. Ez nem érinti az eladó kártérítési jogát.
 • A leszállított áru csomagja tartalmazza a vételár megfizetéséről szóló adóigazolást is.
 1. TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE ÉS A KÁRVESZÉLY ÁTRUHÁZÁSA
 • A fogyasztó az áru tulajdonjogát csak a teljes ár teljes kifizetése után szerzi meg. Az áru károsodásának kockázata abban a pillanatban száll át a fogyasztóra, amikor az eladótól átveszi az árut, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor abban a pillanatban, amikor az eladó lehetővé teszi számára, hogy rendelkezzen az áruval, és a fogyasztó átveszi az árut.
 • Javasoljuk a vevőnek, hogy az árut az átvételt követően azonnal vizsgálja meg. Ha a termék csomagolásának mechanikai sérülését észleli, az áru állapotát a fuvarozó jelenlétében ellenőrizni kell, és sérülés esetén rögzíteni kell. A fuvarozó felel a szállítás során keletkezett károkért, mivel az áru biztosítva van. Az ügyfél az elvégzett regisztráció alapján ésszerű árengedményt kap, vagy a káreseménynek a fuvarozóval való lezárása után új terméket szállítanak neki. A termék olyan mechanikai sérüléseire vonatkozó igényeket, amelyek a szállítmány átvételekor nem voltak nyilvánvalóak, a sérülés észlelését követően azonnal, azaz a termék első használatba vétele után azonnal be kell jelenteni. A termék mechanikai sérülésére vonatkozó későbbi reklamációkat már nem lehet elfogadni.
 • Javasoljuk, hogy a vevő az átvételt követően azonnal ellenőrizze az árut (árutípus, sorozatszám, szín, modell, helyes számlázási adatok és egyéb lényeges követelmények). Abban az esetben, ha olyan árut kapott, amelyet nem rendelt, kérjük, hogy a felfedezés után azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet megoldhassuk.
 • A garanciális időszak azon a napon kezdődik, amikor a fogyasztó átveszi az árut. A garanciaidő 24 hónap, hacsak az árura vonatkozó dokumentumokon másként nem szerepel. Ha az árun, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításban hosszabb időtartam van feltüntetve, a garanciaidő nem ér véget ezen időtartam lejárta előtt. A hibákért való felelősségi igényeket az Eladóval szemben az alábbi eljárás szerint kell érvényesíteni.
 1. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁS (HIBÁKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG, REKLAMÁCIÓ, ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL)

A reklamációs eljárás a jelen általános szerződési feltételek részét képezi. Az egyértelműség kedvéért a panaszok és a szerződéstől való elállás fejezetben van felsorolva.

 1. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK NEM FOGYASZTÓ VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA
 • A nem fogyasztó vásárló olyan személy, aki üzleti vagy egyéb tevékenység keretében jár el. A kölcsönös kapcsolatokra továbbra is a jelen általános szerződési feltételek (megállapodás) irányadóak.
 • A nem fogyasztó vásárlók esetében a jótállási időszak időtartama a következő12 hónap. A jótállási időszak az áru vevő általi átvételének napján kezdődik. Ha az árut postán vagy futárral szállítják, a felelős személy átveszi az árut, ellenőrzi a szállítmányt (árutípus, szín, sorozatszám - IMEI stb.), a dokumentációt (számla, pénztárgépblokk, csomagolás). A reklamációs időszak szempontjából az a nap a döntő, amikor a futár vagy a postai szállító átvette az árut. A vevő köteles az árut és a dokumentációt ellenőrizni, és nem megfelelőség esetén azonnal kapcsolatba lépni az eladóval.
 • Javasoljuk a vevőnek, hogy az árut az átvételt követően azonnal vizsgálja meg. Ha a termék csomagolásán mechanikai sérülést észlel, az áru állapotát a szállító jelenlétében ellenőrizni kell, és sérülés esetén rögzíteni kell. A fuvarozó felel a szállítás során keletkezett károkért, mivel az áru biztosítva van. Az ügyfél az elvégzett regisztráció alapján ésszerű árengedményt kap, vagy a káreseménynek a fuvarozóval való lezárása után új terméket szállítanak neki. A termék olyan mechanikai sérüléseire vonatkozó igényeket, amelyek a szállítmány átvételekor nem voltak nyilvánvalóak, a sérülés észlelését követően azonnal, azaz a termék első használatba vétele után azonnal be kell jelenteni. A termék mechanikai sérülésére vonatkozó későbbi reklamációkat már nem lehet elfogadni.
 • Reklamáció esetén a reklamációs időszak bizonyos esetekben 30 napnál hosszabb (akár 90 nap) is lehet, (a garanciális szerviz vagy a szállító a 30 napos határidőn belül nem oldja meg a reklamációt).
 • Garanciális érvényesítés: Ha a hiba eltávolítható, Önnek joga van a hiba ingyenes és helyes eltávolítására; ha a hiba helyrehozhatatlan, joga van a szerződéstől való elállásra.
 • Ön nem jogosult a reklamációval kapcsolatos költségek megtérítésére.
 • A szerződéstől való elállás nem lehetséges.
 1. ALTERNATÍV VITARENDEZÉS

Abban az esetben, ha a Vevő elégedetlen azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, a Vevőnek jogában áll jogorvoslatért az Eladóhoz fordulni. Amennyiben az Eladó a Vevő előző mondat szerinti megkeresésére nemlegesen válaszol, vagy a Vevő általi feladástól számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevő jogosult a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről és egyes törvények módosításáról szóló 391/2015. sz. törvény (a továbbiakban: fogyasztói alternatív vitarendezésről szóló törvény) § 12. rendelkezése alapján alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló javaslatot tenni. Az eladóval szembeni alternatív fogyasztói vitarendezés illetékes szerve (i) az olasz kereskedelmi felügyelet, vagy az olasz gazdasági minisztérium által vezetett alternatív vitarendezési szervek listáján szereplő más megfelelő felhatalmazott jogi személy, ahol a vevőnek joga van kiválasztani, hogy a fent említett alternatív vitarendezési szervek közül melyikhez forduljon. Ez nem érinti a bírósági eljárás lehetőségét.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 • Ezek az általános feltételek az eladó drones-spare-parts.com weboldalán való közzétételük napjától kötelező érvényűek.
 • A megrendelés leadásával a vevő egyúttal megerősíti, hogy ismeri az áru vételárát és a szállítási feltételeket, amelyeket elfogad, továbbá, hogy ismeri az eladó Általános Szerződési Feltételeit és a megrendelés leadásakor hatályos reklamációs eljárást, valamint az eladó által a megrendelés leadását követően nyújtott tájékoztatást.
 • Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a panaszeljárást és az általános szerződési feltételeket bármikor megváltoztassa és/vagy kiegészítse. A módosítások vagy kiegészítések a www.drones-spare-parts.com oldalon történő közzétételük napján lépnek hatályba.

[[recommendation]]