EMAG - Rumunsko - Maďarsko - Bulharsko

EMAG - Romania - Ungheria - Bulgaria

Spustenie na najznámejšej predajnej platforme vo východných krajinách. Nakoniec produkty YUNIQUE budú dostupné aj v Rumunsku – Maďarsku – Bulharsku

[[recommendation]]