ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί την πολιτική της YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε όταν έχετε πρόσβαση στο https://www.drones-spare-parts.com. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα δικαιώματά σας στο απόρρητο και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεστε από τους νόμους περί απορρήτου. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μας, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μην έχετε πρόσβαση και μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.

ΗYUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER έχει το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς προειδοποίηση.

Η YUNIQUEGREEN-CLEAN-POWER θα δημοσιεύει την αναθεωρημένη πολιτική απορρήτου στη διεύθυνση https://www.drones-spare-parts.com.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία ή την ταυτοποίησή σας. https://www.drones-spare-parts.com συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Δεδομένα χρήσης
 • Όνομα
 • E-mail
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Πληροφορίες πληρωμής

Τα δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν:

 • διευθύνσεις IP (Internet Protocol) των υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο
 • Απαιτήσεις ιστοτόπου
 • Ιστοσελίδες παραπομπής
 • Πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στον ιστότοπο
 • Ώρα και ημερομηνία πρόσβασης

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες

Το https://www.drones-spare-parts.com συλλέγει και λαμβάνει πληροφορίες από εσάς ως εξής:

 • Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής ή υποβάλλετε με άλλο τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες.
 • Από εξωτερικές δημόσιες πηγές.
 • Όταν αλληλεπιδράτε με την υπηρεσία μας.

Οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν μέχρι να μην είναι πλέον απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών. Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για σκοπούς υποβολής εκθέσεων ή τήρησης αρχείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά μπορούν να αποθηκεύονται επ' αόριστον.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Το https://www.drones-spare-parts.com μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την παροχή και τη συντήρηση της Υπηρεσίας μας και για την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.
 • Για άλλους σκοπούς. Η YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για να αναλύσει τα δεδομένα για τον εντοπισμό τάσεων χρήσης ή τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών μάρκετινγκ μας, κατά περίπτωση. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε την υπηρεσία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσπάθειες μάρκετινγκ.
 • Διαχείριση του λογαριασμού σας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να επιτρέψουν την πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της Υπηρεσίας μας που είναι διαθέσιμες σε εγγεγραμμένους χρήστες.
 • Πρωτοβουλίες μάρκετινγκ και προώθησης. Η YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER θα χρησιμοποιήσει μη ειδικές πληροφορίες που θα λάβει από εσάς για να ενισχύσει τις προσπάθειες μάρκετινγκ που καταβάλλουμε.
 • Στοχευμένη διαφήμιση. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των διαφημιστικών προσπαθειών που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας.
 • Συλλογή μαρτυριών και ανατροφοδότησης πελατών. Εάν μοιραστείτε μια κριτική ή ένα σχόλιο σχετικά με την εμπειρία σας από τη χρήση της Υπηρεσίας μας, θα κοινοποιηθεί ή θα χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο στον ιστότοπο.
 • Διαχείριση παραγγελιών πελατών. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, τα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πληροφορίες λογαριασμού χρήστη θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση παραγγελιών που τοποθετούνται μέσω της Υπηρεσίας μας.
 • Πληροφορίες σχέσεων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της λειτουργίας των διαδικασιών διαχείρισης της ιστοσελίδας μας.
 • Επίλυση διαφορών και προστασία ιστότοπου. Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση νομικής διαφοράς για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την Υπηρεσία μας.

Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας

ΗYUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER θα μοιραστεί τις πληροφορίες σας όπου είναι δυνατόν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Με τη συγκατάθεσή σας. Η YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER θα μοιραστεί τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε σκοπό με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Κοινή χρήση από τρίτους

Οποιοδήποτε τρίτο μέρος με το οποίο μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας πρέπει να γνωστοποιεί τον σκοπό για τον οποίο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας. Πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες σας μόνο για τη διάρκεια που γνωστοποιείται όταν ζητάτε ή λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες. Ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να συλλέξει, να πωλήσει ή να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις προσωπικές σας πληροφορίες, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθορισμένου σκοπού.

Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους για λόγους όπως:

 • Πληροφορίες ανάλυσης. Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε διαδικτυακά εργαλεία ανάλυσης για την παρακολούθηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου.
 • Για τη βελτίωση στοχευμένων διαφημιστικών εκστρατειών. Η YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών για τη βελτίωση στοχευμένων διαφημιστικών εκστρατειών.

Εάν επιλέξετε να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες κατά την εγγραφή σας ή με άλλο τρόπο, παρέχετε στην YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER την άδεια να χρησιμοποιεί, να μοιράζεται και να αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες με τρόπο που συνάδει με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν για άλλους λόγους, όπως:

 • Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή δικαστικές αποφάσεις.
 • Ανταπόκριση σε ισχυρισμούς ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.
 • Εφαρμογή των συμβάσεων που συνάπτετε μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας βοηθήσει να κινηθείτε αποτελεσματικά και να εκτελέσετε ορισμένες λειτουργίες. Τα cookies που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου μπορούν να οριστούν χωρίς την άδειά σας. Όλα τα υπόλοιπα cookies πρέπει να εγκριθούν προτού οριστούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 • Αυστηρά απαραίτητα cookies. Τα αυστηρά απαραίτητα cookies επιτρέπουν βασικές λειτουργίες του ιστότοπου, όπως η σύνδεση χρήστη και η διαχείριση λογαριασμού. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά χωρίς τα αυστηρά απαραίτητα cookies.
 • Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, π.χ. αναλυτικά cookies. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου επισκέπτη.
 • Cookies στόχευσης. Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των επισκεπτών μεταξύ διαφορετικών ιστότοπων, π.χ. συνεργάτες περιεχομένου, δίκτυα banner. Αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες για τη δημιουργία προφίλ ενδιαφερόντων των επισκεπτών ή για την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους.
 • Λειτουργικά cookies. Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για να θυμούνται πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου, π.χ. γλώσσα, ζώνη ώρας, ενισχυμένο περιεχόμενο.
 • Μη ταξινομημένα cookies. Τα μη ταξινομημένα cookies είναι cookies που δεν ανήκουν σε καμία άλλη κατηγορία ή βρίσκονται σε διαδικασία κατηγοριοποίησης.

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς. https://www.drones-spare-parts.com χρησιμοποιεί μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας για να αποτρέψει την κακή χρήση, την απώλεια ή την αλλοίωση των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει. Ωστόσο, επειδή δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας παρέχετε, η πρόσβαση στην Υπηρεσία μας γίνεται με δική σας ευθύνη.

ΗYUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER δεν είναι υπεύθυνη για την απόδοση των ιστότοπων που διαχειρίζονται τρίτοι ή για τις αλληλεπιδράσεις σας με αυτούς. Όταν φεύγετε από αυτόν τον ιστότοπο, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τις πρακτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων με τους οποίους αλληλεπιδράτε και να προσδιορίζετε την καταλληλότητα αυτών των πρακτικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Όνομα: YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER

Διεύθυνση: 12/a Kennedy Brothers St.

E-mail: droni.bergamo@gmail.com

Ιστοσελίδα: https://www.drones-spare-parts.com

Τηλέφωνο: +39 3357366382

[[recommendation]]