EHDOT JA EDELLYTYKSET

YLEISET EHDOT

Yritys YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Italia, rekisteröity Bergamon käräjäoikeuden kaupparekisteriin REA BG-424848, antaa seuraavat yleiset sopimusehdot liikekumppaneille, jotka ovat kiinnostuneita sopimussuhteen solmimisesta YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWERin kanssa keskinäisten oikeuksien ja velvollisuuksien tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa sääntelyä varten:

 1. KATSOVAT, ETTÄ
 • YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER on verkkokauppias, joka myy verkossa tavaroita (jäljempänä "myyjä"), jotka on eritelty yksityiskohtaisesti tietyn ostajan kanssa tehdyssä tilauksessa tai sopimuksessa.
 • Myyjän yhteystiedot ovat: YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Italia puh. +393357366382 , sähköposti: droni.bergamo@gmail.com.
 • YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWERin tavarantoimitusehtoihin sekä osapuolten välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan, ellei yksittäisissä sopimuksissa ole erikseen mainittu tai toisin säädetty, seuraavia sitovia määräyksiä seuraavassa järjestyksessä: nämä yleiset sopimusehdot, laki nro. 102/2014 säädöskokoelma kuluttajansuojasta tavaroiden myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa etäsopimuksen tai muualla kuin myyjän liiketiloissa tehdyn sopimuksen perusteella sekä eräiden lakien muuttamisesta (jäljempänä "etämyyntilaki"), laki nro 40/1964 säädöskokoelma, siviililaki.
 1. TAVAROIDEN TILAAMINEN
 • Myyjä myy tavaroitaan verkkosivuston www.drones-spare-parts.com kautta. Luetellulla verkkosivustolla ostajalla on mahdollisuus klikata valittua tuotetta, tutustua valittuihin tavaroihin, niiden ulkonäköön, tärkeimpiin ominaisuuksiin, kokonaishintaan arvonlisäveroineen ja varastossa saatavuuteen. Ostaja hyväksyy, että tavaroiden kuljetus- ja toimituskustannukset eivät sisälly näytetyn tuotteen hintaan.
 • Myyjä ilmoittaa kuljetus- ja toimituskustannukset tilauslomakkeessa sen mukaan, minkä toimitustavan ostaja on valinnut tilatun tavaran toimitustavaksi. Jos ostaja päättää ostaa lueteltuja tavaroita, hän tekee tilauksen valituista tavaroista täyttämällä online-tilauslomakkeen osoitteessa www.drones-spare-parts.com. Myyjä ilmoittaa tilauslomakkeessa ostajalle kuljetus-, toimitus-, postitus- tai muut tavaroiden toimitukseen liittyvät kustannukset siinä tilausvaiheessa, jossa ostaja voi päättää olla toteuttamatta tilausta, eli ennen sen sitovaa vahvistamista.
 • Kuluttaja tekee tilauksen loppuun painamalla painiketta "tilaus valmis", mikä tarkoittaa, että kyseessä on tilaus, johon liittyy maksuvelvollisuus. Ennen tätä kuluttajan on tutustuttava näihin yleisiin sopimusehtoihin ja vahvistettava tämä tutustuminen painamalla painiketta "Vahvistan, että olen lukenut verkkokaupan yleiset sopimusehdot www.drones-spare-parts.com". Tehdessään tilauksen, eli painamalla painiketta "Täytä tilaus - Tilaus, jossa on maksuvelvollisuus", kuluttaja vahvistaa myös, että hän on tutustunut ja myyjä on ilmoittanut hänelle seuraavat asiat
  • tavaroiden ominaisuuksista
  • kuluttajan myyjälle maksamasta kokonaishinnasta,
  • yleiset sopimusehdot.
 • Tilauksen luomisen jälkeen tilaus rekisteröidään verkkokauppajärjestelmään. Myyjä lähettää kuluttajan rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen seuraavat tiedot:
  • tilausvahvistus, jossa on tietoja tilauksesta
 • Myyjä vahvistaa ostajan tilauksen hyväksymisen kolmen työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ja ilmoittaa samalla ostajalle tilattujen tavaroiden toimituskustannukset. Hyväksytyn tilauksen puitteissa tehdään ostosopimus. Ostosopimuksen tekemisen myötä myyjä on velvollinen toimittamaan ostajalle tilatut tavarat ja ostaja on velvollinen ottamaan vastaan myyjän tilaamat tavarat ja maksamaan niiden hinnan. Ostajan virhe tavaran tilaamisessa ei ole peruste reklamoida tavarasta.
 1. MAKSU- JA TOIMITUSEHDOT
 • Kaikki verkkokaupan tavaroiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Ostaja voi maksaa tilattujen tavaroiden kauppahinnan seuraavilla tavoilla:
 • Ennakkosiirrolla myyjän tilille: IBAN:
  IT54W0301503200000006175708SWIFT: FEBIITM2.
 • Kuluttaja sitoutuu maksamaan hinnan tilauksessa ilmoitetussa määräajassa. Jos ostaja on valinnut ennakkomaksun - tilille maksamisen, hän on velvollinen maksamaan koko summan viiden työpäivän kuluessa. Jos ostohintaa ei makseta tilauksen mukaisesti ilmoitetussa määräajassa, tavaroita ei toimiteta ostajalle ja tilaus peruutetaan.
 • Maksulla tarkoitetaan hetkeä, jolloin hinta on hyvitetty myyjän tilille.
 • Tilattujen tavaroiden toimitukset lähetetään mahdollisimman nopeasti, 24-48 tunnin kuluessa, riippuen tavaroiden saatavuudesta ja myyjän toimintakyvystä. Tavaroiden saatavuus ilmoitetaan kunkin tuotteen kohdalla. Ellei tavaran kohdalla ole toisin ilmoitettu tai ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu, tilauksen käsittelyn enimmäisaika on 30 päivää toimituksesta.
 • Myyjä toimittaa kuluttajalle tilatut tavarat kuluttajan tilauksessa toimitusosoitteeksi ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Jos myyjä ei pysty toimittamaan kyseistä tavaraa tai osaa siitä (tavaraa ei ole saatavilla, se on loppunut varastosta, tavaraa on rajoitetusti, tavaraa ei enää valmisteta, tavaraa ei voida toimittaa alkuperäiseen hintaan epätavanomaisen valuuttakurssivaihtelun vuoksi jne.), hän voi peruuttaa tämän tilauksen tai pidentää toimitusaikaa tai lähettää samantyyppistä tavaraa samasta hintaluokasta. Myyjän on ilmoitettava näistä seikoista ostajalle hyvissä ajoin ja sovittava hänen kanssaan jatkotoimista.
 • Ostaja tunnustaa, että jos ostaja tilaa tavaroita virheellisesti julkaistulla hinnalla sisäisessä tietojärjestelmässä tapahtuneen virheen vuoksi, myyjällä on oikeus peruuttaa ostosopimus, vaikka ostaja olisi saanut sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan hänen tilauksensa. Tässä tapauksessa Myyjän on ilmoitettava tästä ostajalle. Esimerkkejä virheellisesti ilmoitetun hinnan esiintymisestä ovat lähinnä seuraavat tapaukset

  - tavaran hinta on ensisilmäyksellä virheellinen (esim. siinä ei ole otettu huomioon ostohintaa);

  - tavaran hinnasta puuttuu yksi tai useampi luku tai lisäksi yksi tai useampi luku;

  - tavaran alennus on yli 50 % ilman, että tavara kuuluu erityiseen markkinointikampanjaan tai myyntitapahtumaan, joka on merkitty erityisellä symbolilla.

 • Lähetämme tavarat DPD-kuljetusyhtiön välityksellä. Heti kun tavara on lähetetty (myyty rahdinkuljettajalle), ostajalle ilmoitetaan siitä sähköpostitse. Jos ostaja ei ota tavaraa vastaan, myyjällä on oikeus saada korvaus tavaran toimittamiseen liittyvistä kuluista, olivatpa ne sitten ensimmäisiä tai toistuvia. Tämä ei vaikuta myyjän oikeuteen korvaukseen.
 • Toimitetun tavaran pakkaukseen on liitettävä myös kauppahinnan maksamista koskeva veroasiakirja.
 1. OMISTUSOIKEUDEN HANKKIMINEN JA VAHINGONKORVAUSRISKIN SIIRTYMINEN
 • Kuluttaja saa tavaran omistusoikeuden vasta, kun hän on maksanut koko hinnan. Riski tavaran vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle siinä vaiheessa, kun hän ottaa tavaran vastaan myyjältä tai, jos hän ei tee sitä ajoissa, siinä vaiheessa, kun myyjä antaa hänen luovuttaa tavaran ja kuluttaja ottaa tavaran vastaan.
 • Suosittelemme, että ostaja tarkastaa tavarat välittömästi niiden vastaanottamisen jälkeen. Jos tuotteen pakkauksessa havaitaan mekaanisia vaurioita, tavaran kunto on tarkistettava ja, jos se on vahingoittunut, kirjattava se kuljetusliikkeen läsnä ollessa. Kuljettaja on vastuussa kuljetuksen aikana tapahtuneista vahingoista, koska tavara on vakuutettu. Tehdyn kirjauksen perusteella asiakkaalle myönnetään kohtuullinen alennus tai uusi tuote, joka toimitetaan sen jälkeen, kun vahinkotapahtuma on saatu päätökseen rahdinkuljettajan kanssa. Reklamaatiot tuotteen mekaanisista vaurioista, jotka eivät olleet ilmeisiä lähetystä vastaanotettaessa, on tehtävä välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen, eli välittömästi tuotteen ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Myöhempiä valituksia tuotteen mekaanisesta vahingosta ei voida enää hyväksyä.
 • Suosittelemme, että ostaja tarkastaa tavaran välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen (tavaran tyyppi, sarjanumero, väri, malli, oikeat laskutustiedot ja muut olennaiset vaatimukset). Jos olet saanut tavaroita, joita ei ole tilattu, ota välittömästi yhteyttä meihin, kun havaitset asian, jotta voimme ratkaista tilanteen.
 • Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin kuluttaja ottaa tavarat vastaan. Takuuaika on 24 kuukautta, ellei tavaroita koskevissa asiakirjoissa toisin mainita. Jos tavaroissa, niiden pakkauksissa tai niiden mukana olevissa ohjeissa on ilmoitettu pidempi takuuaika, takuuaika päättyy vasta tämän ajan päättyessä. Myyjälle on esitettävä virheistä johtuvat korvausvaatimukset seuraavan menettelyn mukaisesti.
 1. REKLAMAATIOMENETTELY (VIRHEVASTUU, REKLAMAATIO, SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN).

Reklamointimenettely on osa näitä yleisiä sopimusehtoja. Selvyyden vuoksi se on lueteltu kohdassa - Valitukset ja sopimuksen peruuttaminen.

 1. LISÄTIEDOT MUILLE KUIN KULUTTAJAOSTAJILLE
 • Ostaja, joka ei ole kuluttaja, on henkilö, joka toimii elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan yhteydessä. Keskinäisiin suhteisiin sovelletaan edelleen näitä sopimusehtoja (sopimusta).
 • Takuuajan kesto muiden kuin kuluttajaostajien osalta on seuraava12 kuukautta. Takuu alkaa päivästä, jona ostaja vastaanottaa tavarat. Jos tavara toimitetaan postitse tai kuriiripalvelun välityksellä, vastuuhenkilö ottaa tavaran vastaan, tarkistaa lähetyksen (tavaran tyyppi, väri, sarjanumero - IMEI jne.) ja asiakirjat (lasku, kassalohko, pakkaus). Vaatimusajan kannalta ratkaiseva päivämäärä on päivä, jolloin kuriiri tai postinkuljettaja on vastaanottanut tavarat. Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavarat ja asiakirjat ja ottamaan välittömästi yhteyttä myyjään, jos ne eivät vastaa vaatimuksia.
 • Kehotamme ostajaa tarkastamaan tavarat heti niiden vastaanottamisen jälkeen. Jos tuotteen pakkauksessa havaitaan mekaanisia vaurioita, tavaran kunto on tarkistettava ja vaurioiden ollessa kyseessä kirjattava kuljetusliikkeen läsnä ollessa. Kuljettaja on vastuussa kuljetuksen aikana tapahtuneista vahingoista, koska tavara on vakuutettu. Tehdyn kirjauksen perusteella asiakkaalle myönnetään kohtuullinen alennus tai uusi tuote, joka toimitetaan sen jälkeen, kun vahinkotapahtuma on saatu päätökseen rahdinkuljettajan kanssa. Reklamaatiot tuotteen mekaanisista vaurioista, jotka eivät olleet ilmeisiä lähetystä vastaanotettaessa, on tehtävä välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen, eli välittömästi tuotteen ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Myöhempiä valituksia tuotteen mekaanisesta vahingosta ei voida enää hyväksyä.
 • Jos reklamoit tavaraa, reklamaatioaika voi joissakin tapauksissa kestää yli 30 päivää (jopa 90 päivää), (takuuhuolto tai toimittaja ei ratkaise reklamaatiota 30 päivän kuluessa).
 • Takuun täytäntöönpano: Jos vika on poistettavissa, sinulla on oikeus vian maksuttomaan ja asianmukaiseen poistamiseen; jos kyseessä on korjaamaton vika, sinulla on oikeus peruuttaa sopimus.
 • Sinulla ei ole oikeutta korvaukseen reklamaation tekemisestä aiheutuneista kustannuksista.
 • Sopimuksesta peruuttaminen ei ole mahdollista.
 1. VAIHTOEHTOINEN RIIDANRATKAISU

Jos Ostaja on tyytymätön tapaan, jolla Myyjä on käsitellyt hänen valituksensa, tai jos hän katsoo, että Myyjä on loukannut hänen oikeuksiaan, Ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä Myyjään muutoksenhakua varten. Jos Myyjä vastaa kielteisesti edellisen virkkeen mukaiseen Ostajan pyyntöön tai ei vastaa pyyntöön 30 päivän kuluessa siitä, kun Ostaja on lähettänyt sen, Ostajalla on oikeus tehdä ehdotus vaihtoehtoisen riidanratkaisun käynnistämiseksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta ratkaisemisesta ja eräiden lakien muuttamisesta annetun lain nro 391/2015 (jäljempänä "kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskeva laki") § 12 §:n säännöksen mukaisesti. Toimivaltainen elin vaihtoehtoiseen kuluttajariitojen ratkaisuun myyjän kanssa on i) Italian kaupallinen tarkastus tai muu asianmukainen valtuutettu oikeushenkilö, joka on merkitty Italian talousministeriön ylläpitämään vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten luetteloon, , jos ostajalla on oikeus valita, minkä edellä mainituista vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä puoleen hän kääntyy. Tämä ei rajoita mahdollisuutta ryhtyä oikeustoimiin.

 1. LOPPUMÄÄRÄYKSET
 • Nämä yleiset sopimusehdot ovat sitovia siitä päivästä alkaen, jona ne on julkaistu myyjän verkkosivustolla drones-spare-parts.com.
 • Tilauksen tekemällä ostaja vahvistaa myös, että hän on tietoinen tavaran ostohinnasta ja toimitusehdoista, jotka hän hyväksyy, ja että hän on tutustunut myyjän yleisiin sopimusehtoihin ja reklamaatiomenettelyyn, jotka ovat voimassa tilauksen tekohetkellä, sekä myyjän tilauksen tekemisen jälkeen antamiin tietoihin.
 • Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa / tai lisätä reklamaatiomenettelyä ja yleisiä sopimusehtoja milloin tahansa. Muutokset tai lisäykset tulevat voimaan päivänä, jona ne julkaistaan osoitteessa www.drones-spare-parts.com.

[[recommendation]]