TERMINAI IR SĄLYGOS

BENDROSIOS SĄLYGOS

Įmonė YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Italija, įregistruota Bergamo apygardos teismo komerciniame registre REA BG-424848, skelbia šias bendrąsias sąlygas verslo partneriams, kurie yra suinteresuoti užmegzti sutartinius santykius su YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, kad galėtų išsamiau reglamentuoti tarpusavio teises ir pareigas:

 1. KADANGI
 • YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER yra internetinis prekių pardavėjas (toliau - Pardavėjas), kurios išsamiai nurodytos užsakyme arba sutartyje, sudarytoje su konkrečiu pirkėju.
 • Pardavėjo kontaktiniai duomenys yra šie: YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Italija tel. +393357366382 , el. paštas: droni.bergamo@gmail.com
 • YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER prekių pristatymo sąlygas, taip pat šalių tarpusavio teises ir pareigas, jei atskirose sutartyse nenurodyta ar nereglamentuota kitaip, reglamentuoja šie privalomąją galią turintys teisės aktai tokia tvarka: šios Bendrosios sąlygos, Įstatymas Nr. 102/2014 Coll. dėl vartotojų apsaugos parduodant prekes ar teikiant paslaugas pagal nuotolinės prekybos sutartį arba sutartį, sudarytą ne pardavėjo verslo patalpose, ir dėl kai kurių įstatymų pakeitimo (toliau - Nuotolinės prekybos įstatymas), Civilinio kodekso įstatymas Nr. 40/1964 Coll.
 1. PREKIŲ UŽSAKYMAS
 • Pardavėjas parduoda prekes interneto svetainėje www.drones-spare-parts.com. Nurodytoje svetainėje pirkėjas turi galimybę spustelėti ant pasirinktos prekės, sužinoti apie pasirinktą prekę, jos išvaizdą, pagrindines savybes, bendrą kainą su pridėtinės vertės mokesčiu ir turimas atsargas. Pirkėjas patvirtina, kad prekių transportavimo ir pristatymo išlaidos nėra įtrauktos į rodomos prekės kainą.
 • Transporto ir pristatymo išlaidas pardavėjas nurodo užsakymo formoje, atsižvelgdamas į pirkėjo pasirinktą užsakytų prekių pristatymo būdą. Jei Pirkėjas nusprendžia įsigyti išvardytas prekes, jis pateikia užsakymą pasirinktoms prekėms užpildydamas internetinę užsakymo formą adresu www.drones-spare-parts.com. Užsakymo formoje Pardavėjas informuoja Pirkėją apie transporto, pristatymo, pašto ar kitas su prekių pristatymu susijusias išlaidas užsakymo etape, kuriame Pirkėjas gali nuspręsti nevykdyti užsakymo, t. y. iki jo privalomo patvirtinimo.
 • Vartotojas užbaigia užsakymą paspausdamas mygtuką "užbaigti užsakymą", o tai reiškia, kad tai yra užsakymas su įsipareigojimu sumokėti. Prieš tai vartotojas privalo susipažinti su šiomis Bendrosiomis taisyklėmis ir patvirtinti šį susipažinimą paspausdamas mygtuką "Patvirtinu, kad susipažinau su elektroninės parduotuvės www.drones-spare-parts.com bendrosiomis sąlygomis". Pateikdamas užsakymą, t. y. paspausdamas mygtuką "Užbaigti užsakymą - Užsakymas su pareiga sumokėti", vartotojas taip pat patvirtina, kad jis susipažino ir pardavėjas jį informavo apie
  • prekių savybes
  • bendrą kainą, kurią vartotojas turi sumokėti pardavėjui,
  • bendrosiomis sąlygomis.
 • Sukūrus užsakymą, šis užsakymas bus užregistruotas el. parduotuvės sistemoje. Pardavėjas vartotojo el. pašto adresu, kurį jis nurodė registracijos metu, išsiųs
  • užsakymo patvirtinimą su informacija apie užsakymą
 • Pardavėjas per 3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos patvirtins pirkėjo užsakymo priėmimą, kartu informuodamas pirkėją apie užsakytų prekių pristatymo kainą. Priimto užsakymo apimtyje sudaroma pirkimo sutartis. Sudarius pirkimo sutartį, pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjui užsakytas prekes, o pirkėjas įsipareigoja priimti pardavėjo užsakytas prekes ir sumokėti jų kainą. Pirkėjo klaida užsakant prekes nėra pagrindas reikšti pretenzijas dėl prekių.
 1. MOKĖJIMO IR PRISTATYMO SĄLYGOS
 • Visos prekių kainos el. parduotuvėje nurodytos su PVM. Pirkėjas gali sumokėti užsakytų prekių pirkimo kainą šiais būdais:
 • Išankstiniu pavedimu į pardavėjo sąskaitą: IBAN:
  SWIFT:IT54W0301503200000006175708SWIFT: FEBIITM2
 • Vartotojas įsipareigoja sumokėti kainą per užsakyme nurodytą laikotarpį. Jei pirkėjas pasirinko išankstinį mokėjimą - mokėjimą į sąskaitą, jis privalo sumokėti visą sumą per penkias darbo dienas. Nesumokėjus pirkimo kainos pagal užsakymą per nurodytą terminą, prekės pirkėjui nepristatomos, o užsakymas anuliuojamas.
 • Apmokėjimas - tai momentas, kai kaina įskaitoma į pardavėjo sąskaitą.
 • Užsakytos prekės pristatomos per trumpiausią įmanomą laiką - 24-48 valandas, priklausomai nuo prekių prieinamumo ir pardavėjo operatyvinių galimybių. Prekių prieinamumas nurodomas prie kiekvienos prekės. Jei prie prekių nenurodyta kitaip arba šalys nesusitarė kitaip, ilgiausias užsakymo įvykdymo terminas yra 30 dienų nuo pristatymo.
 • Pardavėjas pristato vartotojui užsakytas prekes adresu, kurį vartotojas užsakyme nurodė kaip pristatymo adresą.
 • Jei pardavėjas negali pristatyti atitinkamos prekės ar jos dalies (prekės nėra, nėra sandėlyje, prekių kiekis ribotas, prekės nebegaminamos, prekės negali būti pristatytos pradine kaina dėl nestandartinio valiutos kurso svyravimo ir t. t.), jis gali atšaukti šį užsakymą arba pratęsti pristatymo terminą, arba atsiųsti panašios rūšies tos pačios kainų kategorijos prekę. Pardavėjas laiku informuoja pirkėją apie šiuos faktus ir susitaria su juo dėl tolesnių veiksmų.
 • Pirkėjas pripažįsta, kad tuo atveju, jei pirkėjas dėl klaidos vidinėje informacinėje sistemoje užsako prekes už klaidingai paskelbtą kainą, pardavėjas turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties, net ir po to, kai pirkėjas gavo užsakymą patvirtinantį elektroninį laišką. Tokiu atveju Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją. Kada gali pasitaikyti neteisingai nurodyta kaina, dažniausiai pateikiami šie pavyzdžiai

  - prekių kaina iš pirmo žvilgsnio yra neteisinga (pvz., joje neatsižvelgta į pirkimo kainą);

  - prekių kainoje trūksta vieno ar kelių skaičių arba papildomai nenurodytas vienas ar keli skaičiai;

  - prekių nuolaida viršija 50 %, o prekės nėra specialios rinkodaros kampanijos ar specialiu simboliu pažymėtos pardavimo akcijos dalis.

 • Prekes siunčiame per transporto bendrovę DPD. Kai tik prekės išsiunčiamos (parduodamos vežėjui), pirkėjas apie tai informuojamas elektroniniu paštu. Jei pirkėjas neatsiima prekių, pardavėjas turi teisę į išlaidų, susijusių su prekių pristatymu, atlyginimą, nepriklausomai nuo to, ar prekės pristatomos pirmą kartą, ar pakartotinai. Tai neturi įtakos pardavėjo teisei į kompensaciją.
 • Į pristatytų prekių pakuotę taip pat įtraukiamas mokestinis dokumentas apie pirkimo kainos sumokėjimą.
 1. NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMAS IR ŽALOS ATSIRADIMO RIZIKOS PERDAVIMAS
 • Vartotojas įgyja nuosavybės teisę į prekes tik sumokėjęs visą kainą. Prekių sugadinimo rizika pereina vartotojui nuo to momento, kai jis priima prekes iš pardavėjo arba, jei jis to nepadaro laiku, nuo to momento, kai pardavėjas leidžia jam disponuoti prekėmis, o vartotojas priima prekes.
 • Patariame pirkėjui iš karto po prekių gavimo jas apžiūrėti. Aptikus mechaninių prekės pakuotės pažeidimų, būtina patikrinti prekės būklę ir, jei ji pažeista, tai užfiksuoti dalyvaujant vežėjui. Vežėjas atsako už transportavimo metu padarytą žalą, nes prekės yra apdraustos. Remiantis atliktu registravimu, klientui suteikiama pagrįsta nuolaida arba pristatomas naujas produktas, kuris pristatomas po žalos įvykio su vežėju sudarymo. Pretenzijos dėl gaminio mechaninių pažeidimų, kurie nebuvo akivaizdūs gavus siuntą, pareiškiamos iš karto po jų nustatymo, t. y. iš karto po pirmojo gaminio panaudojimo. Vėlesnės pretenzijos dėl gaminio mechaninių pažeidimų nebegali būti priimamos.
 • Rekomenduojame pirkėjui iš karto po prekės gavimo patikrinti prekę (prekės tipą, serijos numerį, spalvą, modelį, teisingus atsiskaitymo duomenis ir kitus esminius reikalavimus). Jei gavote prekes, kurios nebuvo užsakytos, sužinoję apie tai nedelsdami susisiekite su mumis, kad galėtume išspręsti susidariusią situaciją.
 • Garantinis laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai vartotojas atsiima prekes. Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai, jei su prekėmis susijusiuose dokumentuose nenurodyta kitaip. Jei ant prekių, jų pakuotės arba prie jų pridėtose instrukcijose nurodytas ilgesnis laikotarpis, garantinis laikotarpis baigiasi ne anksčiau, nei pasibaigia šis laikotarpis. Reikalavimai dėl atsakomybės už defektus turi būti pareikšti Pardavėjui toliau nurodyta tvarka.
 1. PRETENZIJŲ PAREIŠKIMO TVARKA (ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, SKUNDAS, SUTARTIES ATSISAKYMAS)

Skundų pateikimo tvarka yra šių bendrųjų sąlygų dalis. Aiškumo dėlei ji išvardyta skyriuje - Skundai ir sutarties atsisakymas.

 1. PAPILDOMA INFORMACIJA PIRKĖJUI, KURIS NĖRA VARTOTOJAS
 • Pirkėjas, kuris nėra vartotojas, yra asmuo, veikiantis verslo ar kitos veiklos metu. Tarpusavio santykiams toliau taikomos šios sąlygos (sutartis).
 • Pirkėjams, kurie nėra vartotojai, taikomas garantijos laikotarpis yra12 mėnesių. Garantinis laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai pirkėjas gauna prekes. Jei prekės pristatomos paštu ar per kurjerį, atsakingas asmuo priima prekes, patikrina siuntą (prekės tipą, spalvą, serijos numerį - IMEI ir t. t.), dokumentus (sąskaitą faktūrą, kasos bloką, pakuotę). Lemiama data pretenzijos laikotarpiui yra kurjerio ar pašto vežėjo gavimo data. Pirkėjas privalo patikrinti prekes ir dokumentus, o pastebėjęs neatitikimų - nedelsdamas susisiekti su pardavėju.
 • Patariame pirkėjui patikrinti prekes iš karto jas gavus. Aptikus mechaninių prekės pakuotės pažeidimų, būtina patikrinti prekės būklę ir, jei yra pažeidimų, juos užfiksuoti dalyvaujant vežėjui. Vežėjas atsako už transportavimo metu padarytą žalą, nes prekės yra apdraustos. Remiantis atliktu registravimu, klientui suteikiama pagrįsta nuolaida arba pristatomas naujas produktas, kuris pristatomas po žalos įvykio su vežėju sudarymo. Pretenzijos dėl gaminio mechaninių pažeidimų, kurie nebuvo akivaizdūs gavus siuntą, pareiškiamos iš karto po jų nustatymo, t. y. iš karto po pirmojo gaminio panaudojimo. Vėlesnės pretenzijos dėl gaminio mechaninių pažeidimų nebegali būti priimamos.
 • Jei pretenduojate į prekę, kai kuriais atvejais pretenzijų pateikimo laikotarpis gali trukti ilgiau nei 30 dienų (iki 90 dienų), (garantinė tarnyba arba tiekėjas neišsprendžia pretenzijos per 30 dienų laikotarpį).
 • Garantijos vykdymo užtikrinimas: Jei defektas yra pašalinamas, turite teisę į nemokamą ir teisingą defekto pašalinimą; jei tai yra nepašalinamas defektas, turite teisę atsisakyti sutarties.
 • Neturite teisės į išlaidų, susijusių su pretenzijos pateikimu, atlyginimą.
 • Atsisakyti sutarties negalima.
 1. ALTERNATYVUS GINČŲ SPRENDIMAS

Jei Pirkėjas nepatenkintas tuo, kaip Pardavėjas išnagrinėjo jo skundą, arba mano, kad Pardavėjas pažeidė jo teises, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl žalos atlyginimo. Jei Pardavėjas neigiamai atsako į Pirkėjo prašymą pagal ankstesnį sakinį arba neatsako į tokį prašymą per 30 dienų nuo Pirkėjo išsiuntimo dienos, Pirkėjas turi teisę pateikti pasiūlymą inicijuoti alternatyvų ginčų sprendimą pagal § 12 įstatymo Nr. 391/2015 Coll. dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir kai kurių įstatymų pakeitimo (toliau - Alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo įstatymas) (toliau - Alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo įstatymas) nuostatą. Kompetentinga alternatyvaus vartotojų ginčų su pardavėju sprendimo institucija yra (i) Italijos komercinė inspekcija arba kitas atitinkamas įgaliotas juridinis asmuo, įrašytas į Italijos ekonomikos ministerijos tvarkomą alternatyvaus ginčų sprendimo institucijų sąrašą, , kai pirkėjas turi teisę pasirinkti, į kurią iš minėtų alternatyvaus ginčų sprendimo institucijų kreiptis. Tai nepažeidžia galimybės imtis teisinių veiksmų.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Šios Bendrosios sąlygos yra privalomos nuo jų paskelbimo pardavėjo interneto svetainėje drones-spare-parts.com dienos.
 • Pateikdamas užsakymą pirkėjas taip pat patvirtina, kad yra susipažinęs su prekių pirkimo kaina ir pristatymo sąlygomis, su kuriomis sutinka, ir kad yra susipažinęs su pardavėjo Bendrosiomis sąlygomis ir skundų nagrinėjimo tvarka, galiojančia užsakymo pateikimo metu, taip pat su informacija, kurią pardavėjas pateikia po užsakymo pateikimo.
 • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (arba) papildyti skundų nagrinėjimo tvarką ir bendrąsias sąlygas. Pakeitimai ar papildymai įsigalioja jų paskelbimo svetainėje www.drones-spare-parts.com dieną.

[[recommendation]]